Fortsæt til indhold

Operations- og træningsofficer i A7 Training & Exercise ved National Air Operations Centre på Flyvestation Karup


Operations- og træningsofficer i A7 Training & Exercise ved National Air Operations Centre på Flyvestation Karup.

Er du officer med overblik og erfaring med Flyvevåbnets operationer, og vil du være med til at sikre opbygning og fastholdelse af et højt kvalifikationsniveau ved National Air Operations Centre (NAOC), så er du måske den nye medarbejder i Trænings- og øvelsessektionen som NAOC søger.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyver-kommandoen er det National Air Operations Centre (NAOC), der på baggrund af et ramme-sættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af nationale og internationale luftstyrker under fred, krise og konflikt.

Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, - ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder både i fred, krise eller krig. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Til at udvikle og træne NAOCs operative føringskapacitet, har NAOC en sektion med særligt fokus på træning og øvelser, A7 Training & Exercise.
Om stillingen
Som medarbejder i A7 Training & Exercise er du del af et team, der udvikler og træner Flyvevåbnets luftoperative føringskapacitet. På nuværende tidspunkt er der en del pionerarbejde i stillingen, da sektionen er i gang med at udvikle koncepten for træning af NAOCs føringsevne frem mod endelig certificering som luftoperativ føringskapacitet – Et arbejde der også forventes at fortsætte ind i et kommende forlig. NAOC står foran at skulle afvikle de første simulerede- og live øvelser til træning af både NAOC, samt Flyvevåbnets enheder i forhold til nationalt forsvar. Alt sammen delelementer, der skal indgå i den samlede træningskoncept. Derudover producerer og gennemfører sektionen bl.a. uddannelsesplaner for samtlige funktioner i NAOC – faste såvel som designeringsfunktioner.

Du vil hurtigt få et stort ansvar og få mulighed for at bidrage med egne idéer til videreudvikling af NAOC, da enheden vil være under konstant udvikling frem mod endelig certificering. Specifikt for stillingen vil du bl.a. være ansvarlig for udvikling og planlægning af en eller flere årlige øvelser, samt for tilrettelæggelse af intern operativ uddannelse, træning og øvelser for det NAOC personel, der varetager opgaver i forhold til luftforsvaret. Det være sig særligt Senior Duty Officer, National Available Air Defence Commander og Luftforsvarschefen.

Du vil sammen med resten af sektionen medvirke til, at personel tilknyttet NAOC gennemgår et strømlinet, effektivt og målrettet uddannelsesforløb med fokus på deres PE/CE funktion, samt at de efterfølgende gennemfører vedligeholdende træning. Det kræver bl.a. et veldokumenteret grundlag med udgangspunkt i både nationale som NATO bestemmelser. Til at understøtte NAOC uddannelse og træning vil du, udover større øvelser, være med til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere scenarier og simulationer.

Afhængigt af din baggrund forventes du, ligesom alle øvrige NAOC medarbejdere, at byde ind som Subject Matter Expert (SME) med de kompetencer du medbringer fra tidligere tjeneste og/eller opbygger i rammen af NAOC AIR C2 opgavekompleks. Som SME vil du også skulle kunne assistere og støtte på tværs af afdelinger i NAOC.
Om dig
Du er en ambitiøs og initiativrig officer, der gerne vil være med til at udvikle Flyvevåbnets operative føringsevne. Du er klar til at tage ansvar og har lyst til udvikle både egne og andres evne i at planlægge og lede luftoperationer. Du besidder et operativt mindset, er klar til at komme med nye idéer og griber muligheder, når de opstår. Du trives i et til tider hektisk miljø, men formår at bevare roen og overblikket. Du har evnen til at samarbejde og koordinere på tværs af sektioner, og kan prioritere det daglige arbejde i et udviklingspræget miljø.

Du har en bred erfaring fra Flyvevåbnet og operativ erfaring fra national og/eller international tjeneste. Du har med fordel allerede beskæftiget dig med uddannelse og træning af operativt personel samt udvikling og afvikling af simulerede eller scriptede træningspakker.

Du er kommunikerende og samarbejdssøgende med fokus på at levere produkter med retti-dighed og kvalitet. Derfor formår du at bidrage med netop dine kompetencer og bringe dem i spil, der hvor NAOC har brug for dem, samtidigt med at du bevarer overblikket og holder fokus på det endelige mål.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos fg. sektionschef, MJ Michael R. Petersen, på 7281 2067 eller mail FKO-F-NPP101@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent