Fortsæt til indhold

IT-tekniker (korporal) til CIS Operationscenter


IT-tekniker (korporal) til CIS Operationscenter

Om os
3. CISOPS- bataljon indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark, og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Bataljonen vil derfor altid være involveret i støtte til Forsvarets aktiviteter på den ene eller anden måde.

Communication and Information System Operationcenter (CISOC) er teknisk ansvarlig for driften af stort set alle operative netværksløsninger til støtte for Forsvarets øvelser, operationer og missioner. Vi støtter både nationalt og internationalt.
CISOC består af et ledelseselement, et serverelement, et netværkselement og et CIS-materielelement, der samarbejder for at yde den bedst mulige service til brugerne.
Der arbejdes ofte autonomt med specielle opgaver og arbejdstempoet kan være højt, for at kunne være klar inden brugerne starter aktiviteter eller hvis der opstår problemer på de operative net. Arbejdet vil derfor være afvekslende og til tider uforudsigeligt.

Enheden har et teknisk højt niveau, som i kombination med en stor operativ forståelse sikrer, at vi i samarbejde med de øvrige bataljoner ved regimentet kan levere gode og solide føringsstøtte-løsninger til de operative brugere inden for alle værn. Så vidt muligt søger vi at lave standardløsninger – som naturligvis altid skal tilpasses en given opgave eller enhed. Derfor baserer vi vores virke på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister, hvor en flad ledelseskultur sikrer inddragelse af specialister i tide. Dette giver både fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Som korporal og IT-tekniker i CISOC serverelement vil dine hovedopgaver være at virke som fører for mindre arbejdshold i CISOC aktiviteter, herunder støtte planlægning og tilrettelæggelse med udgangspunkt i din tekniske baggrund. Alt efter teknisk baggrund og erfaring vil du få ansvar som ’subject matter expert’ og teamleder for et eller flere af vores delsystemer, og støtte med uddannelse og vedligeholdelse af dokumentation inden for tildelt fagområde.

I stillingen indgår endvidere rejseaktivitet samt mulighed for deltagelse i arbejdshold til missionsområderne.
Om dig
Du er korporal og erfaren IT-tekniker. Alternativ er du konstabel med ønske om at udvikle dig som korporal. Vi forventer at din aktuelle tjeneste er ved en tilsvarende teknisk enhed.

Du skal være initiativrig og kunne håndtere mange bolde i luften på samme tid. Du har en operativ forståelse, således du forstår brugernes funktionsvilkår og behov i forbindelse med deres opgaveløsning og derved kunne støtte brugeren med netop det produkt der er nødvendigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTRAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CISOC MJ Kim Eg Pedersen på mail FSR-3B-300A@mil.dk eller telefon: 72 82 65 20.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 26. september, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent