Fortsæt til indhold

Arktisk Kommando søger Militærassistent / Souschef til ledelseselementet


MILITÆRASSISTENT / SOUSCHEF TIL LEDELSESELEMENTET I ARKTISK KOMMANDO

Har du interesse for tjeneste ved en Niveau II myndighed med et operativt, men samtidigt internationalt og sikkerhedspolitisk fokus? Så har Ledelseselementet i Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk lige nu en ledig stilling som militærassistent.
Om os
Ledelseselementet består af seks medarbejdere og en chef, der til dagligt varetager den direkte støtte til ledelsen i Arktisk Kommando i form af militærassistent-, sekretær-, sagsbehandlings- samt presse-, kommunikations- og informationsrelaterede opgaver. Hertil varetages besøgsvirksomhed.

Elementet støtter og servicerer således ledelsen i Arktisk Kommando samt udmønter policy, direktiver, bestemmelser og øvrige opgaver overfor staben. Elementet er ligeledes ansvarlig for at varetage den overordnede koordination med øvrige stabe under Forsvarsministeriets myndighedsområde samt med eksterne civile samarbejdspartnere og myndigheder, herunder grønlandske og færøske myndigheder.
Om stillingen
Som militærassistent i ledelseselementet er dine primære opgaver at støtte og yde rådgivning til Arktisk Kommandos chef og vicechef indenfor tildelte sagsområder. Derudover skal du koordinere sager, herunder strategiske sager, oplæg, projekter mv., samt udviklingsopgaver og planlægningsopgaver i samarbejde med chefen for ledelseselementet.

Opgaverne består også i planlægning, tilrettelæggelse og koordination i forhold til mødevirksomhed såsom besøg, konferencer og interne og eksterne seminarer for Arktisk Kommandos ledelse samt udarbejdelse af præsentationer og håndakter i koordination med staben.

Du skal derudover som souschef være stedfortræder for chefen for ledelseselementet i dennes fravær.

Opgaverne stiller krav til dine skriftlige formidlingsevner, din sans for detaljen, din forståelse for det at arbejde med politiske og strategiske processer, samt dine evner til at opbygge relationer på tværs af faglige og opgavemæssige skel. Du skal kunne trives med at arbejde med korte deadlines og vil skulle agere bredt på tværs af kommandoen, ligesom du skal være klar til at tage ansvar.

Stillingen som militærassistent i ledelseselementet er en central og synlig funktion med gode muligheder for personlig udvikling. Du vil efter endt tjeneste i denne stilling være godt rustet til andre stillinger i Forsvaret med et stort indblik i stabsarbejde i en NIVII-myndighed og betjening af en topledelse, hvor du kommer helt tæt på de strategiske beslutningsprocesser. Desuden vil du opnå en uvurderlig viden om, hvad der rører sig i Arktis og Nordatlanten, som i øjeblikket er et område i fokus.

Stillingen er placeret i Nuuk.
Om dig
Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller Hjemmeværnet og har gerne erfaring fra NIV II-myndigheder, stabsarbejde og eventuel tidligere tjeneste i det arktiske område. Sidstnævnte er dog ikke et krav, men det er en fordel, hvis du har kendskab til Arktis og Rigsfællesskabet.

Stillingen er også slået op som major/orlogskaptajn.

Din centrale placering i organisationen samt tætte samarbejde med militære og civile myndigheder forudsætter gode samarbejdsevner, ligesom du har forståelse for den politiske virkelighed, som Forsvaret befinder sig i, i det arktiske område. Det er desuden vigtigt, at du skriver og taler flydende dansk og engelsk.

Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket i pressede situationer, er detaljeorienteret og en tydelig kommunikator, som formår at skabe langvarige relationer på alle niveauer.

Som person arbejder du struktureret og målrettet samt trives med at arbejde selvstændigt. Du har en god
situationsfornemmelse, hvor der skal tages hensyn til forskellige interessenter på samme tid. Stillingen er for dig, der ønsker at gøre tjeneste i en værnsfælles operativ stab i rivende udvikling, og hvor ingen dage er ens.

Som souschef vil du i perioder have ansvar for ledelseselementet og dermed ansvar for rådgivning af Arktisk kommandos ledelse.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Vicechef Kommandør Dan Termansen på FKO-A-VCH@MIL.DK eller telefon +299 36002
Såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold er du velkommen til at kontakte seniorsergent Kaare Bak, AKO HR-partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA02@MIL.dk og tlf. + +299 49 11 04,

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021. Vi forventer at gennemføre samtaler i umiddelbar forlængelse heraf. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller Skype.

Stillingen ønskes besat senest den 1. november 2021 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne og i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent