Fortsæt til indhold

Logistikhjælper 1. Panseringeniørbataljon i Skive


Logistikhjælper 1. Panseringeniørbataljon i Skive

Har du lysten til operativ indsættelse og logistik.
Kan du arbejde selvstændigt og har du viljen til at gøre en forskel.
Om os
1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) er en stående operativ ingeniørbataljon under
1 Brigade, der uddanner, træner og indsætter pansrede kampingeniører.

Vi er forudsætningsskabende for andre enheders løsning af opgaver og er manøvredimensionerende, når indsat. Med andre ord – vi baner vejen, hele vejen.

1 PNIGBTN indeholder en stab samt fire underafdelinger; tre pansrede ingeniørkompagnier og et stabskompagni.

Samlet set omkring 450 soldater.

Bataljonen består af personel med meget bred erfaring og levealder.

Vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til hinanden og underafdelingerne.

S4 består af en kaptajn som chef, en seniorsergent som logistikbefalingsmand og dig som logistikhjælper.

Vi har et godt arbejdsmiljø, en god og fri omgangstone og stor mulighed for jobindflydelse.

S4 er kendetegnet ved vores lyst og vilje til at løse opgaverne og hjælpe resten af staben samt vores kompagnier bedst muligt.
Om stillingen
Som logistikhjælper i S4 vil dine primære opgaver være at støtte staben i forhold til den daglige drift og operativ logistik, samt at støtte bataljonen i dennes uddannelse og indsættelser i øvelser og missioner.

Udover det daglige arbejde, vil der være vedligeholdende uddannelse i enkeltmandsfærdigheder og omskoling til lastbil af forskellige typer.

Der vil kunne forventes øvelsesaktivitet og enkelte lange dage, der kræver fravær fra hjemmet.

Dog vil der i andre perioder være mulighed for at Flex-tid.

Om dig
Du viser initiativ, er fleksibel og klar når det uventede sker, derudover tager du selvstændigt fat på opgaverne, og går op i at levere et godt produkt.

Det er et krav, at du er erfaren overkonstabel og har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Du har erhvervet som minimum kørekort kategori B og på sigt kunne erhverve kategori C.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har gjort tjeneste som forsyningshjælper.

Hvis der er tale om førstegangstjeneste som logistikhjælper, vil det være en fordel, hvis du har erfaring med SAP 904 Myndighedsbeholdning og materiel fra Hæren.

Fagligt er du velfunderet, og kan håndtere opgaver i Word og Excel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte logistikbefalingsmand Christopher Thorup på telefon 72 82 51 18 / 50 88 93 53.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er ledig og ønskes besat fra 1. december 2021..

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.10.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent