Fortsæt til indhold

Observatører til 1. Lette Opklaringseskadron, Bornholm


Observatør til 1. Lette Opklaringseskadron, Bornholm

Er du konstabel eller korporal og ønsker at få større ansvar i din dagligdag? Så søg en stillingen som observatør ved 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm. Vi har fokus på faglighed, initiativ og sammenhold, vi dyrker de klassiske soldaterværdier i eskadronen hver eneste dag.

Hos os er det et broderskab man træder ind i.
Om os
1. Lette Opklaringseskadron består af to stående opklaringsdelinger og en kommandodeling. Eskadronen har en lang og stolt historie som pt. tæller 21 deployeringer siden oprettelsen i 1986.

Eskadronen som helhed, uddanner og træner med henblik på at kunne indgå som opklaringseskadron og fungere som 1. Brigades opklaring. Det betyder at alle dele af eskadronen skal kunne indsættes operativt og have forståelse to niveauer op.

Træningen er netop nu målrettet enkeltmand og gruppeniveauet. Vi træner og indsættes med åben Mercedes GD 270 som grundplatform. Vi er derfor en back to basic opklaringseskadron – det bliver ikke meget federe end det!

I eskadronen arbejder vi målrettet på at have et stærkt sammenhold og være fagligt dygtige. Vi er en specialiseret enhed som indsættes med kort varsel, på et svagt grundlag og over lange afstande hvilket kræver at alle er i stand til at tage initiativ. I eskadronen belønner vi initiativ, og lærer af de beslutninger vi tager.

Alle soldater i eskadronen er vigtige, og har man evnerne eller motivationen er der mulighed for at løse opgaver der ellers vanligt vil falde udenfor ens normale opgaver.
Om stillingen
Vi søger erfarne konstabler eller korporaler med en god portion feltmæssig- og opklaringsrelevant erfaring.

Som observatør er du opklaringsgruppens næstkommanderende. Modsat infanteriet og mange andre tjenestegrene så er observatøren kampafgørende for gruppens opgaveløsning.

Som observatør er du ansvarlig for gruppens klar til kamp, du er med til at planlægge gruppens opgaveløsning herunder rutevalg, fremrykkemetoder med mere.

Under opgaveløsning er det observatørens ansvar at få gruppen sikkert og uset frem, da man som observatør er fører på gruppens forreste bil og således er den som afsøger terrænet før resten af gruppen eller delingen fortsætter fremad.

Som fører for sit eget vognhold og som en væsentlig medspiller, ikke kun i gruppens men hele delingens opgaveløsning, er det vigtigt at man kan håndtere flere ting samtidig. Fx at koordinere på radio, mens der skal findes vej og afsøges terræn.

Som observatør er det særdeles vigtigt at man har forståelse for det store billede og man altid forsøger at være foran samt er i stand til at motivere sine folk, da opgaveløsningen vil ofte være stridsom.

Dine opgaver:
- Deltage i uddannelse med resten af din deling.
- Vedligeholde grundlæggende militære færdigheder som orientering, skydning, fysisk træning mv.
- Vedligeholde eget og gruppe/delingsmateriel.
- Selv opsøge opgaver, viden og ansvar
- Planlægning og gennemførelse af uddannelse på enkeltmand/GRP-niveau.
- Videre uddannelse via kurser.
Om dig
Du er korporal. Alternativt er du fra konstabelgruppen og vurderet egnet til næste grad.

Det er et krav at du har opklaringserfaring.

Du skal altid fremstå motiveret og villig til at tage ansvar for hvad der sker omkring dig og resten af din gruppe i direkte samarbejde med din gruppefører, som du arbejder tæt sammen med hver dag.

Du har fokus på hele tiden at gøre dig selv og din gruppe bedre så I er i konstant udvikling bl.a. ved at være det gode eksempel; både fagligt men bestemt også holdningsmæssigt.

Det er naturligt for dig, sammen med resten af delingens førere, at gøre hverdagen så god og sammenholdet så stærkt som muligt.

Du føler at soldaterhåndværket er dit kald.

Det er ønskeligt, at du:
- Har B og C kørekort
- Er omskolet til GD
- Er omskolet på M60, TMG, Dysekanon, Radio 152 og HF.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronchef Søren Barsøe på telefon 31 51 00 72 eller på mail GHR-3B-100A@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 23. september 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

23.09.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent