Fortsæt til indhold

Kursusadministrator (korporal) til kursusteamet ved Forsvarsakademiet på Frederiksberg Slot


Kursusadministrator (korporal) til kursusteamet ved Forsvarsakademiet på Frederiksberg Slot

Har du interesse for kursusadministration og løbende forbedringer af administrative processer?

Kan du se værdien i at samle, optimere og digitalisere understøttelsen af Forsvarets kursusvirksomhed?
Om os
Vi er en enhed, der skal samle al administrativ understøttelse af kurser og efteruddannelse i Forsvarsministeriets koncern - fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis.

Enheden består af 3 teams, et kursusteam, et udviklingsteam samt et support- og datateam, og frem mod 2021 skal vi forøge vores organisation til 25 kollegaer. Den ledige stilling er i kursusteamet.

Du vil blive en del af en enhed, med fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling og stabil drift, motivation samt godt humør.

Vi søger at udvikle en åben kultur, hvor der er dialog og samarbejde på tværs. Vi skal alle lære af hinanden, og være interesseret i hinandens ansvarsområder og resultater. At lave fejl må ikke være tabu, fordi det er uundgåeligt, når man ”betræder ny jord” og afprøver ting.
Om stillingen
De administrative processer vil ændre sig i den nærmeste fremtid, fordi vi er i gang med at implementere den nye kursusplatform på internettet ’Min Uddannelse’. Løsningerne som vi udvikler, ligger ofte langt fra den måde, vi gør tingene på i dag. Derfor vil den rette kollega til stillingen trives med forandringer og nytænkning i samarbejder på tværs mellem udvikling og drift. Implementering af den nye platform er i gang og vil fortsætte trinvist i løbet af efteråret 2021.

Den primære opgave i stillingen vil være kursusadministration på vores nye platform ’Min Uddannelse’ (Plan2Learn). Du vil også få muligheden for at indgå i projektgrupper, der arbejder med forskellige delopgaver i vores administrative processer.

I jobbet har du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for administration, LEAN, shared service, nytænkning på området samt udvikling af processer, i en stor og alsidig koncern.

Stillingen kan søges af både faglært med svendebrev, samt ikke-faglærte hvis dine kvalifikationer er de rette.
Om dig
Du er korporal. Alternativt er du fra konstabelgruppen og vurderet egnet til næste grad. Derudover har du en uddannelse inden for offentlig administration eller tilsvarende. Såfremt du ikke har en kontoruddannelse, vil du blive ansat på en uddannelsesaftale.

Du skal være fremragende til kundeservice, have en empatisk sans og ikke mindst forstå vores forretningsprocesser samt vores kunder som spænder vidt fra at være vores soldater, kursusledere, chefer og alle vores kollegaer i både Forsvaret og styrelserne.

Mange ting kommer til at ændre sig, så du skal være i stand til at arbejde med de nuværende opgaver, imens vi udvikler og implementerer nye tidssvarende administrative processer.

Dette kan bl.a. være automatisering af processerne eller blot at gøre tingene smartere.

Teamet arbejder med shared service og visuel styring af opgaver på tavler. Så det er en vigtigt, at du kan se fordelen ved netop disse principper.

Vi arbejder med arbejdsudjævning, og høj fleksibilitet i teamet, så det er essentielt at du er omstillingsparat og kan samarbejde. Opgaverne kræver, at du er fleksibel og kan håndtere at skinnerne lægges ”mens toget kører”. I teamet vil du ikke ”eje” dine egne opgaver, så det er vigtigt at du er en holdspiller, og trives med en fælles opgaveløsning.

Faglig er det vigtigt at du foruden et bredt kendskab til Forsvaret i form af din militære baggrund, generelt har IT-flair, og er en erfaren bruger af office pakken, sharepoint, og evt. interesse for skabeloner og digitale formularer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er klassificeret som en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Faglært basisløn (HKKF) er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Frederiksberg Slot og forventelig Svanemøllens Kaserne i 2022.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af kursusteamet i Koncernfælles Kursusadministration (KFKA) chefsergent Gitte M. Olesen på telefon 72 81 71 91.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. september 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent