Fortsæt til indhold

Instruktører til uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland


Instruktører til uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Kan du lide at undervise, og vil du være med til at sikre at værnepligtsuddannelsen opleves interessant og udfordrende?

Ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted er tre stillinger som sergenter/instruktører ved uddannelsesafdelingen ledig til besættelse pr. 1. januar 2022.
Om os
Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted og udgør det statslige overbygningsberedskab i Nordjylland, herunder uddannelsen af ca. 115 redningsspecialister (værnepligtige) årligt, samt at vedligeholde uddannelserne for ca. 50 frivillige.

Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland består af et godt team. Medarbejderne er engagerede og kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører Beredskabsstyrelsen Nordjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab.
Om stillingen
Som instruktør ved uddannelsesafdelingen er dine primære opgaver gennemførelse, evaluering og udvikling af uddannelsen af værnepligtige og frivillige.

Herudover skal du:
• Undervise ved indtægtsdækket virksomhed
• Medvirke til sikring af at værnepligtsuddannelsen opleves anvendelig, interessant og tidssvarende af de værnepligtige
• Deltage i den tværgående øvelsesaktivitet
• Indgå i udrykningsvagten som vagthavende samt kunne indgå i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse og har praktisk erfaring fra en uddannelsesafdeling i Beredskabsstyrelsen, samt praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens udrykningsberedskab som min. 3. vagthavende.

Din profil passer, hvis du kan sige ja til flere af nedenstående punkter:
• Er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid
• Kan bevare overblikket og er god til planlægning.
• Har blik for detaljen og kan se løsninger frem for begrænsninger.
• Brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• Er indstillet på at leve op til Beredskabsstyrelsen Nordjyllands værdisæt.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er sergentstillinger på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Fast tjenestested er i Thisted.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Morten Søndergaard Madsen tlf. 72 85 23 03 eller stabschef Lars Michael Mortensen tlf. 72 85 20 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er onsdag den 6. oktober 2021. Samtaler forventes afviklet i uge 41 og 42. Stillingerne er til besættelse fra den 1. januar 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Thisted, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

06.10.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent