Fortsæt til indhold

1. Eskadre søger en teknikofficer til sejlads med Søværnets Inspektionsfartøj KNUD RASMUSSEN.


1. Eskadre søger en teknikofficer til sejlads med Søværnets Inspektionsfartøj KNUD RASMUSSEN.

Er du kaptajnløjtnant og teknisk officer med dybe faglige og ledelsesmæssige kompetencer, og besidder du lysten til et selvstændigt ansvar, så har du her muligheden for et udfordrende og udviklende job i sejlende tjeneste.
Om os
Sejlads ved Grønland byder på faglige udfordringer og store naturoplevelser. Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en større enhed. Den lille besætning på 19 mand gør, at du dels er en del af skibsledelsen og samtidigt skal arbejde tæt sammen med befalingsmandsgruppen og med den menige del af besætningen.

Det er alt sammen med til at skabe et behageligt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor der ikke er langt fra top til bund. Sejlende tjeneste ved 1. Eskadre er kendetegnet ved en høj grad af planfastholdelse. Du kan således ofte planlægge din tjeneste og frihedsafvikling ét år frem i tiden. Endvidere medfører operationsområdet, at skibet ofte tilbringer lange perioder udenfor beboede områder, hvor der kun vanskeligt kan frembringes ekstern støtte, ligesom farvandet også stiller store krav til skibets materielmæssige stand.
Om stillingen
Teknikofficeren er leder af den tekniske division om bord i enheden som yderligere består af én befalingsmand og fire faglærte. Han leder og koordinerer skibets samlede materielvedligeholdelse, reparationer, installeringer og havariudbedringer.

Teknikofficeren er desuden ansvarlig for forsyningstjenesten, divisionens operative beredskab, personellets uddannelse og sagsbehandler indenfor teknik, miljøberedskab og arbejdssikkerhedsmiljø. Teknikofficeren er skibschefens nærmeste rådgiver på materielområdet og indenfor havaritjenesten.
Du vil også skulle indgå i landlovsvagten som vagthavende befalingsmand på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Stillingen som teknikofficer kræver at du er søofficer med teknisk baggrund, samt en bred teknisk- og ledelsesmæssig erfaring fra andre større enheder i Søværnet. Det er ligeledes et krav, at du har gennemgået videreuddannelses trin I for ledere eller tilsvarende.

Teknikofficeren skal kunne arbejde selvstændig, være faglig stærk og kunne sparre med sig selv, da du er den eneste tekniske officer om bord. Du skal være ansvarsbevidsthed samt kunne lede skibets dygtige og særdeles erfarne maskinbesætning gennem det gode eksempel. Derudover skal du have gode sociale og ledelsesmæssige evner.

Du skal have et solidt kendskab til søværnets og forsvarets landbaserede organisation, således at du er i stand til at sikre skibets materielle funktionsstilstand på trods af det isolerede operationsområde og de lange forsyningsveje.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, tandlægestatus samt træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TKO KL Steen C. Nielsen (1EKNUD-TKOA@mil.dk). Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-NK@MIL.DK, tlf. 7185 7551.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen hurtigst muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent