Fortsæt til indhold

Faglig koordinator til Servicecenter i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Koordinator til faglig sparring og udvikling af medarbejderne i Servicecenteret

Vil du være med til at sikre en faglig og professionel, samt engageret kundeservice i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Servicecenter, som hele tiden er i forandring, da vi hele tiden tilpasser os organisations og brugernes behov.

Vi mangler lige nu en faglig koordinator til vores Servicecenter i Hjørring.
Om os
Servicecenteret er ”single point of contact” for booking og afregning. Vi behandler eller videreformidler henvendelser og vores hovedopgave er at levere den bedste service for at støtte vores kunder med at få løst deres opgaver. Det skal være nemt at være kunde.

Servicecenteret er opdelt i teams:

- Facility mangament, på dette område støtter vi den decentral struktur. herunder arealpleje, handyman opgaver og rengøring. Bygnings- og teknisk vedligehold

- Booking, herunder Booking af skyde- og øvelsesterræner, samt skydebaner. Koordinering af store eksterne arrangementer for formidling af kontrakter, koordinering af indkvartering til store militære øvelser. Samt booking af undervisningslokaler, træningsbaner og faciliteter, samt indkvartering. Koordinering af store events, indkvarteringsplanlægning for kurser, fast indkvartering af soldater og værnepligtige, samt de lejeboliger hørende under Ejendomsstyrelsen. Derudover har teamet opgaven med bestilling og koordinering af forplejning.

- Administration herunder opstilling, fakturering, afregning af hotelovernatninger og forplejning, egenkontrol af brug af skydebaner, samt faste betalinger.

- Omstilling af kald for flere styrelser og myndigheder under forsvarsministeriet

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med de decentral placeret 28 etablissementspartnere, samt vores Ejendoms- og salgssektion, der ligesom Servicecentret er organiseret under Kundeafdelingen. Du vil få et nært samarbejde med leder og medarbejdere på tværs af hele organisationen. Servicecenteret har åbent alle hverdage, samt åbent på weekender og i ferieperioder.

Vi servicerer ca. 20.000 kunder som er fordelt i hele Danmark, med booking, afregning, samt støtter den decentrale struktur på facility management området.
Om stillingen
Du vil få den faglige koordination, med alle teams og dermed yde den faglige støtte til medarbejderne, samt sikre koordinationen med sektionens øvrige koordinatorer. Du skal sikre trivsel og motivation i opgaverne.

Vi søger en koordinator, som kan sikre nedenstående:
- Kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet og det faglige grundlag i de kommende forandringer.
- Sikre en forsat udvikling, både af opgaver og medarbejdernes kompetencer ud fra dialog og motiverende ledelsesstil, så vi lykkes med at levere den bedste kundeservice og sikre leverancerne.
- Sikre et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, ved at støtte medarbejderne i deres faglige udvikling
- Sikre og videreudvikle korrekt kontrolmiljø, herunder dokumentation og processer
- Afholde teammøde der via dialog, engagerer og motivere medarbejderne i opgaveløsningen
Om dig
Vi forventer at du har:
- Gerne erfaring fra stillinger med ledelse og kundeservice. Også gerne fra andre brancher.
- Flair for ledelse og gerne erfaring med ledelse af medarbejdere
- Kan se dig se lede medarbejderne fagligt ud af ”sammen er vi stærkere – sammen når vi resultater”, samt ser nøglen til succes igennem gode relationer.
- Tilegne dig den nødvendige viden, på kort tid.
- God sans for prioritering.
- En høj produktivitet og kan have mange bolde i luften.
- Du byder ind med ideer og sætter dit personlige præg på opgaveløsningen.

Du kan forvente at vi:
- Tilbyder et rigtig godt arbejdsmiljø, med en fri tone og frihed i opgaveløsningen, samt med stort fokus på trivsel og arbejdsglæde
- Søger for introduktion og uddannelse, der sikre du kommer godt ind i opgaven.
- Søger for videreudvikling af dig i opgaveløsningen, både på det faglige og personlige niveau.
- Har fokus på koordinering og sparring på tværs i hele Styrelsen, samt på tværs af styrelser og kommandoer
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Yderligere oplysninger om stilling – Sektionschef FES-CHSC Pernille Seidelin på 6087 1232
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 7281 9158.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.
Ansøgningsfristen er den 24. september 2021. Der afholdes løbende samtaler.
Forventet start: hurtigst muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent