Fortsæt til indhold

Danmarks kampflyenhed søger lige nu en Mission Planner (oversergent)


Mission Planner til Danmarks kampflyenhed

Har du lyst til, at beskæftige dig med missionsplanlægning hos Flyvevåbnets kampfly eskadrille? I jobbet som Mission Planner er du en aktiv del af den operative drift og opgaveløsning med F-16 og i nærmere fremtid de nye F-35 jagerfly hos Fighter Wing Skrydstrup. Er du en holdspiller med sans for detaljen, der ønsker at søge udfordringer i Flyvevåbnet i tæt samarbejde med piloter og kampfly? Så har vi brug for din hjælp hos Eskadrille 727. Vi har lige nu ledige stillinger som Mission Planner.

Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for et stærkt kollegialt sammenhold . Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Om stillingen
Som Mission Planner er din primære arbejdsopgave at samarbejde tæt med piloterne omkring forberedelse af missionen. Det vil sige, at du skal producere det anvendte materiale som skal indeholde planlægning af: ruter, brændstofberegninger, våbendata, trusler, mål og meget mere. Herudover assisterer du ved evaluering af den gennemførte mission.

Efter din tiltrædelse vil du være under ca. 12 måneders uddannelse hovedsageligt intern på Fighter Wing, men også med enkelte eksterne kurser i Karup, som Introduktion til Flyoperationer, og udenlandsk. Forløbet afsluttes med et såkaldt ”mission check”, hvor du testes og evalueres i dine færdigheder som Mission Planner. Efter endt uddannelse vil du fortsat udbygge din erfaring og evne til at planlægge mere komplekse missionstyper. Du kan forvente nogen rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse på øvelser og kurser, samt i eventuelle internationale operationer, hvor danske kampfly indgår.

Personel på befalingsmandsniveau kan på sigt blive holdfører for resten af Mission Planner-gruppen ved øvelser og udsendelser.
Om dig
Det er en fordel, at du er oversergent. Alternativt er du sergent vurderet egnet til uddannelsen.

Endvidere ser vi gerne, at du:
• Er holdspiller, der trives i et tæt samarbejde.
• Er stærk i skriftlig såvel som mundtlig kommunikation både på dansk og engelsk.
• Har flair for IT, og kan lide at arbejde periodisk fokuseret med dette.
• Trives i et operativt, dynamisk og foranderligt miljø.
• Kan prioritere og bevare det fulde overblik i travle situationer.
• Har sans for detaljen.
• Løser flere opgaver samtidigt med, at du bevarer det fulde overblik.
• Være interesseret i flyvning og kunne begå sig i et ”hektisk” kontormiljø.
• Har befalingsmandsbaggrund, herunder holdfører.
• Kan varetage administrative opgaver.

Såfremt du ikke allerede er uddannet Mission Planner, skal du bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren tæt på Ballerup.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent/oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at vide mere omkring stillingen og dens indhold, er du velkommen til at kontakte sagsbehandler, Mission Support, Eskadrille 727 via mail: FW-727-MS007@MIL.DK eller Tlf.: 72 84 86 27. Alternativt Leder, Mission Support Eskadrille 727, på mail: FW-727-MS001@MIL.DK eller Tlf.: 72 84 86 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Troels Enig: FPS-BA-BS245@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 5/10-2021. Evt. afprøvning og ansættelsessamtaler forventes afholdt i perioden 11. oktober til 15. november 2021. Uddannelsen forventes påbegyndt 3. januar 2022.

Såfremt du ikke allerede er ansat i Forsvaret, skal du være indstillet på at beståe en afprøvning ved Forsvarets rekruttering som indeholder fysisk test, helbredsundersøgelse samt psykologsamtale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.10.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent