Fortsæt til indhold

Motormekaniker til 3. HBU Kompagni ved II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde


Motormekaniker til 3. HBU Kompagni ved II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde

Vil du kombinere din faglige uddannelse som mekaniker med rammer som giver dig mulighed for personlig udvikling?
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier: 1. kompagni som gennemfører hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og 2. og 3. kompagni som gennemfører hærens basisuddannelse (HBU).

Hvert HBU-kompagni består af en kadre på ca. 48 mand og der indkaldes ca. 190 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året, altså ca. 570 værnepligtige pr. år.

HBU-kompagniets overordnede opgave indeholder flere uddannelsesmål:
- Kompagniet bibringer de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer samt deltage i beredskabet til at støtte bl.a. politiet.
- Kompagniet bibringer den værnepligtige grundlæggende færdigheder som soldat med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller HRU.
- Kompagniet lægger vægt på videre- og efteruddannelse af kadren således at den enkelte er godt rustet til et videre tjenesteforløb i andre enheder i Forsvaret.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion består af en oversergent og en konstabel, som arbejder tæt sammen med de tilsvarende sektioner i bataljonen og Vagtkompagniet.

Som mekaniker i kompagniet er du sammen med sektionsføreren ansvarlig for at kompagniets køretøjer til enhver tid er i færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Du vil også komme til at løse øvrige opgaver i kompagniet, f.eks. deltagelse på skydebanedage, på øvelse, på handlebaner mv.

Det forventes, at du deltager i dele af uddannelsen af kadren for at fastholde og udvikle dine militære færdigheder.

Kompagniet tilbyder en fleksibel hverdag, hvor du selv har mulighed for at få indflydelse på dine opgaver og arbejdstider.

Der vil der være ca. 30 døgn om året, hvor kompagniet er på øvelse og/eller skydelejr i andet terræn, som det forventes at du deltager i dele af.
Om dig
Du er udnævnt konstabel og har tilfredsstillende tjeneste.

Du har et svendebrev som f.eks. lastvognsmekaniker eller automekaniker.

Du har som minimum kategori B-kørekort. Det er en fordel hvis du har CE-kørekort og truckcertifikat.

Det er en fordel hvis du har været vagtgående garder og det er en fordel at du har været udsendt i internationale operationer.

Du er en disciplineret serviceminded soldat som kan arbejde selvstændigt og målrettet for derved at levere en professionel indsats til gavn for kompagniets opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionsfører oversergent A.E. Fuglsang på telefon 28 49 90 60 eller mail: LG-2B-303A@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand seniorsergent H. Mikkelsen på telefon 72 83 42 33 eller mail LG-2B-301A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. december 2021 eller snarest muligt.

Ansøgningen og svendebrev/uddannelsesbevis sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.10.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent