Fortsæt til indhold

Kører og Forsyningshjælper til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde


Kører og Forsyningshjælper til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde

Har du interesse for forsyningstjeneste?
Ønsker du at være del af en århundrede lang tradition, og vil du gerne have en stabil tjeneste med udgangspunkt i centrum af København?
Om os
Vagtkompagniet har, som selvstændig underafdeling under Chefen for Den Kongelige Livgarde,
primært til opgave at gennemfører ydre bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen samt de kongelige slotte og palæer. Kompagniet er således indsat til løsning af en skarp national operativ bevogtningsopgave, på alle tider af døgnet, hver dag, året rundt.

Når kompagniet indsættes i bevogtningsopgaver om Kongehuset underlægges vagtstyrken Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab.

Vagtkompagniet er også indsat til bevogtning af Livgardens Kaserne i København, ved Rosenborg Slot og i Kastellet. Slutteligt løser vi ceremonielle opgaver for Kongehuset og Forsvaret i både ind- og udland.

Kompagniet stiller et beredskabsvagthold til særlig støtte til Politiet. Vagtholdet skal kunne støtte Politiet i bevogtningsopgaver i hele Danmark ved eksempelvis et terrorangreb. Enheden er på henholdsvis 2- og 12-timers beredskab.

Kompagniet består pt. af ca. 350 værnepligtige gardere, der bestrider tjenesten i fire måneder ad gangen, samt yderligere ca. 90 fastansatte. Personellet er fordelt på en Kommandodeling, fire vagthold og et professionelt Tambourkorps. Hvert vagthold består af en vagtholdsfører (seniorsergent), en næstkommanderende (oversergent), ni sergenter samt ca. 80 gardere.

Forsyningssektionen som du vil blive en del af, består af en Forsyningsbefalingsmand (oversergent) en næstkommanderende forsyningssektion (sergent) 6 konstabler, samt 5 værnepligtige garderer, der udskiftes hver 4. måned.

Kompagniet er kendetegnet ved yderst dedikerede medarbejdere på alle niveauer, hvor professionalisme er i højsædet. Afspadserings- og ferieplaner lægges som tjenesten tillader det, i samarbejde med den enkelte medarbejder og efter overholdelse af gældende bestemmelser og regler på området.

Vagtkompagniet har til huse på Livgardens Kaserne i København, centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport Station.
Om stillingen
Som kører og forsyningshjælper skal du løse alment forekommende forsyningsopgaver, og du skal forestå personeltransport i hele landet, såvel som i udlandet.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
- Støtte til Vagtkompagniets operative indsættelse omkring Kongehuset, Livgardens kaserne og Kastellet.
- Forvaltning af materiel i DEMARS.
- Bestille varer, modtage varer, afskrive varer, flytte rundt på materiel i organisationen.
- Lave vedligeholdelsesmeddelelser i PM-rekvirent.
- Klargøring, pakning, optælling og transport af materiel, ammunition samt personel, til vagterne på Kongehusets slotte i hele landet.

Yde bred service, med opgaven i fokus, til alle Vagtkompagniets mange samarbejdspartnere.
Her kan blandt andet nævnes Hendes Majestæts Adjudantstab, Værnsfælles Forsvarskommando, hele Den Kongelige Livgarde, samt civile firmaer i Københavnsområdet som Vagtkompagniet samarbejder med.

Vi forventer, at du som kører og forsyningshjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til sektionens samlede opgaveløsning.

Stillingen kræver ansvarsbevidsthed, en god holdning og en stor grad af fleksibilitet.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel, og du har haft en tilfredsstillende tjeneste.

Det er et stillingsmæssigt krav, at du har kørekort kategori B og C.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C/E og D, samt DeMars grunduddannelse, myndighedsbeholdning og en uddannelse som forsyningshjælper.
Endvidere er det ønskeligt at du besidder gyldigt ADR certifikat til stykgods (inkl. klasse 1) samt supplement klasse 1 militær.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere gode opgaveløsninger og resultater. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du kan lide at arbejde i en enhed, hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har ordenssans og er samarbejdsorienteret. Du har en god omgangstone, kan tage styring og føre kontrol. Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførelse og din tid bedst muligt.

Arbejdstiden er vekslende og der kan i perioder være lange dage, hvilket du har det fint med.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internatioale operationer, eller tjeneste som
forsyningshjælper eller depothjælper i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent C. Mantler på telefon 41 87 83 44.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. september 2021 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. november 2021, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent