Fortsæt til indhold

Administrativ medarbejder til Marinehjemmeværnet i Ringsted


Administrativ medarbejder til Marinehjemmeværnet i Ringsted

Er du humørfyldt og går til opgaverne med en vilje til at gøre en forskel?
Har du erfaring og interesse indenfor personaleadministration, så er din drømmestilling måske ved Marinehjemmeværnet.

Vi glæder os til at læse din ansøgning
Om os
Vi er 38 engagerede civile og militære medarbejdere i Flotillesektionen, som hører under Marinehjemmeværnet. Vi har udgangspunkt fra kontorerne i Ringsted, Brabrand og Korsør og støtter op om de frivilliges mange aktiviteter, ude ved de lokale flotiller, ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder.

Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder for en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan. Vi sætter selvstændigt chefansvar og frihed til at virke højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.
Om stillingen
Stillingen er placeret i flotillesektionen, som har ansvaret for administration af det frivillige personale i Marinehjemmeværnet med hensyn til personelstatus, uddannelse og økonomi.

Vi bruger primært SAP, Workzone, Excel, Word, Access og SharePoint som arbejdsredskaber.

Dine primære opgaver vil blive:
- Oprettelse af nye medarbejdere i SAP
- Vedligeholdelse af struktur
- Udarbejdelse af stillingsprofiler
- Vedligeholdelse af kvalifikationsprofiler
- Merit vurderinger
- Træk af kvalifikationsstatus til støtte for Marinehjemmeværnets stab og de frivillige flotiller
- Udarbejdelse af uddannelsesplaner

Herudover deltager du på flotillesektionens statusmøder, koordineringsmøder med Hjemmeværnsskolen og uddannelsesmøder med Marinehjemmeværnets frivillige uddannelsesstøtteofficerer.
Om dig
Du er uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration eller har anden relevant uddannelse, med erfaringen inden for personaleadministration. Det er en fordel, at du har kendskab til forsvaret.

- Du har erfaring med sagsarkivering i elektroniske arkiver gerne i WorkZone
- Det er en fordel hvis du har erfaring med SAP
- Du har erfaring med kommunikation med frivillige. Med fordel har du kendskab til Hjemmeværnets organisation.
- Du har erfaring med uddannelsesadministration og kvalifikationsstyring.

Du kommer med et godt humør, og klar til at blive del af et engageret kollegaskab.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, orlogskaptajn John Mogensen på telefon 72216658 eller på mail MHV-CHFLO@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

Ansøgningsfristen er torsdag den 23. september 2021. Samtaler aftholdes i uge 39-40.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MARINEHJEMMEVÆRNET
Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.
Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.
Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

23.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent