Fortsæt til indhold

Mellemleder med speciale i teknisk eftersyn til Bevogtningen ved Fighter Wing Skrydstrup


Mellemleder med speciale i teknisk eftersyn til Bevogtningen i Fighter Wing Skrydstrup

Ønsker du et spændende og alsidigt job i et dynamisk miljø? Er du god til at skabe sociale relationer, og motiveres du af faglige tekniske udfordringer og lederansvar? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så tilbyder vi en attraktiv stilling som leder af et teknisk eftersyns team ved Fighter Wing Skrydstrup.

Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

I forbindelse med omlægningen af Flyvestationen til at huse de nye kampfly, F-35, er der godkendt en større tilgang af medarbejdere, som skal arbejde med at sikre basen og flyene. Derfor ansætter vi løbende.
Om stillingen
Stillingen er som assisterende leder af et mindre teknisk eftersyns team ved Bevogtningen på Fighter Wing Skrydstrup.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamiske, og denne stilling indbefatter en helt ny gren i enhedens opgavekompleks.

Stillingen er som assisterende leder for et team af medarbejdere, der skal arbejde med at lave teknisk eftersyn på alle materialer, som anvendes til at opbygge det nye F-35 kompleks.

Udover at arbejde med teknisk eftersyn, indebærer stillingen også arbejde i bevogtningen, som i dag håndterer al ind- og udpassage, overvåger alarmer og udfører diverse patruljer på Flyvestationens område.

Derudover anvendes tiden til at træne sine soldatermæssige færdigheder, hvad end det er fysisk træning, skydning eller lignende, samt støtte flyvestationens øvrige produktion/aktiviteter.

Under øvelser og udsendelser deltager Bevogtningen ligeledes i Flyvestationens opgaver.

Det er vigtigt at du som medarbejder indgår aktivt i det fællesskab, som vil være en stor del af din dagligdag. Selvom enheden er opdelt i vagthold, og det tekniske eftersynsteam har deres dagligdag udenfor den daglige vagtturnus, arbejder vi ofte på tværs, og vi forventer at alle bidrager til en positivt og professionel kultur. Vi har en meget fri tone og prioriterer medarbejdernes trivsel højt.

Uden for normal tjenestetid lukkes Flyvestationen ned, og Bevogtningen fortsætter overvågning og patruljering af området i og omkring Flyvestationen.
Tjenesten ved Bevogtningen tilrettelægges, med hensyn til gældende krav til den militære sikkerhed, som en kontinuerlig tjeneste, der skal dække døgnets 24 timer hele året rundt.

Samtlige vagthold består af en vagtholdsleder, som under sig har en vagtlederassistent samt en række bevogtningsassistenter med eller uden hund. Dit arbejde udenom teknisk eftersyn vil være som vagtholdsleder samt hjælper til uddannelse eller andet efter kvalifikationer.
Tjenesten er tilrettelagt således, at der altid er en befalingsmand samt en hundefører på vagt.
Om dig
Vi lægger vægt på, at den rette person har interessen for at arbejde med tekniske udfordringer samt vagttjeneste. Til daglig vil du have stor kontakt til mange forskellige mennesker, både kunder såvel som kolleger – og alle forventer at du kan håndtere og hjælpe dem med deres henvendelser.

Du skal være ansvarsbevidst, kunne arbejde både selvstændigt og i samspil med kolleger, og du skal kunne holde overblikket i en til tider hektisk hverdag.
Du skal udstråle en naturlig autoritet og være handlekraftig, samtidig med at du er serviceorienteret.
Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en stor del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag / søn- og helligdage.
Ansættelse kræver desuden en bestået værnepligtsuddannelse.

Som bevogtningssoldat skal du opretholde en operativ status, hvilket betyder at følgende krav skal honoreres løbende:

- Fysiske krav, ligesom resten af Forsvaret.
- Skydemæssige færdigheder på pistol og gevær.
- Sanitetsmæssige færdigheder.
- Udrykningskørsel, hvorfor det kræves at du har kørekort til personbil.
- Sikkerhedsgodkendelse til HEM
- Helbreds- og tandstatus

Du lærer alle de generelle færdigheder på bevogtningskursus. Herefter fortsætter uddannelsen løbende ved enheden.

Størstedelen af vores kursusaktivitet foregår ved Hundeskolen i Karup, ved Flyvevåbnets skoler og ved Politiet.
Udover det bevogtningsmæssige aspekt, skal du deltage i 3 ugers kursus, hvor du lærer at lave tekniske eftersyn. Denne viden skal bruges i hele perioden, hvor der bygges til de nye kampfly.

Når flyene engang lander i Skrydstrup, bliver din opgave mere præget af vagttjeneste, men med en konstant rådighed til at kunne udføre de tekniske eftersyn, efter behov.

Der vil ligeledes være tale om deltagelse i internationale operationer, hvor tekniske eftersyn ligeledes efterspørges.

Grundet det ovenstående skal du påregne at deltage i relevante kurser og kompetenceudvikling umiddelbart efter ansættelse.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra INTOPS, men det er ikke et krav
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at vide mere omkring stillingen og dens indhold, er du velkommen til at kontakte chefsergent C. Kulmback via mail FW-BEV001@mil.dk eller tlf.: 72 84 83 51

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Troels Enig: FPS-BA-BS245@mil.dk.

 Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 27 september 2021 Jobsamtaler forventes i umiddelbart forlængelse af fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen den 1 oktober 2021 eller snarest herefter.

Såfremt du ikke allerede er ansat i Forsvaret, skal du være indstillet på at beståe en afprøvning ved Forsvarets rekruttering som indeholder fysisk test, helbredsundersøgelse samt psykologsamtale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

27.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent