Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand søges til stilling ved Hjemmeværnsdistrikt København


Uddannelsesbefalingsmand ved Hjemmeværnsdistrikt København

Er du seniorsergent, eller erfaren oversergent, med gode bedømmelser og mod på nye udfordringer?
Kan du lide at arbejde med uddannelse?
Vil du udvikle og udfordre din militære profil?
Om os
HDKBH er niveaumæssigt og på mange andre områder sammenlignelig med en bataljon eller afdeling i Hæren. HDKBH opstiller og uddanner ca. 900 aktive frivillige hjemmeværnssoldater fordelt på ni kompagnier, egen reserveentitet og en frivillig stab. HDKBH skal tillige opstille og uddanne tre Totalforsvarskompagnikadrer (TFS).

Staben er organiseret i en S-struktur, som en bataljonsstab, med sektionerne S1-S9 og med en interessant blanding af operative og uddannelsesrelaterede opgaver.

Den består af fem civile og ni militære ansatte, ledet af en oberstløjtnant. Den er beliggende på Svanemøllens kaserne på Østerbro i København, hvorfra vi dækker distriktets ansvarsområde i kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

Vi er en del af det nationale beredskab, hvor vi løser opgaver i samarbejde med Hæren, Politiet og de øvrige myndigheder. Ud over dette uddanner vi soldater til både ceremonielle og operative opgaveløsninger.

Ved HDKBH prioriterer vi den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. Der er således fokus på at udvikle dine kompetencer i et behageligt arbejdsmiljø under hensyntagen til både medarbejderens og stabens behov. Du vil derfor også opleve en udvikling, der kan forberede dig på indtræden ved Hærens føringskursus.
Om stillingen
Din stilling som Uddannelsesbefalingsmand skal supplere både den operative og uddannelsesmæssige del af stabens arbejde.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at styre og understøtte den omfattende uddannelsesvirksomhed ved de frivillige hjemmeværnskompagnier og Totalforsvars kadrerne, hvor du vil være ansvarlig for at planlægge uddannelse af førere og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Som en del af din tjeneste vil du over tid indgå i stabens vagthavende ordning, hvor du skal bidrage til HDKBH løsning af det nationale beredskab i samarbejde med Københavns politikreds.

Vores frivillige soldaters tjeneste ligger typisk uden for normal arbejdstid, hvorfor du må påregne nogen tjeneste om aftenen og i weekenderne. Det er forhold, som vi i staben tilstræber at kompensere for under inddragelse af den enkelte medarbejder under størst muligt hensyn til dine behov. Desuden er sådanne aktiviteter fastlagt lang tid i forvejen, hvilket muliggør planlægning af private gøremål.

Du vil komme til at arbejde i systemer som DeMars, eMtep og Workzone, hvilket du vil blive uddannet i ved distriktet.
Om dig
Du er seniorsergent alternativt erfaren oversergent med erfaring som instruktør og faglærer. Det er en fordel, at du har været tjenestegørende i HRU eller SRS eller anden erfaring fra kamptropperne.

Såfremt du endnu ikke er udnævnt til seniorsergent vil vi tilstræbe at du udnævnes, såfremt de rette kompetencer er til stede.

Væsentligst er dog dine evner til at arbejde selvstændigt med forskellige mennesker, hvorfor din modenhed og sociale kompetencer prioriteres højt.

Derudover opfordrer vi alle interesserede til at søge også selvom du ikke lever op til alle krav, da din personprofil vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major Adam Buschard på telefon:72 21 72 39 eller mail HDKBH-CHOPU@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent