Fortsæt til indhold

Efterretningsspecialist til fremtidens F-35-missioner


Efterretningsspecialist til fremtidens F-35-missioner

Har du lyst til, at beskæftige dig med efterretning hos Forsvarets kampfly eskadrille?

I jobbet som Efterretningsspecialist er du en væsentlig del af den altid indsatte operative drift og opgaveløsning i Danmark, såvel som missioner i udlandet. Er du en holdspiller, der har let at omgås andre og ønsker at erhverve eller udvikle dine kompetencer inden for efterretningsfaget? Så har vi brug for din hjælp hos Fighter Wing Skrydstrup. Vi har lige nu ledige stillinger som Efterretningsspecialist.

Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer på den kommende F-35 Wing .

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

På Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Om stillingen
Som Efterretningsspecialist skal du indgå i et tæt samarbejde med både vores piloter og missionsplanlæggere til enhver mission. Du skal give piloterne et opdateret efterretningsbillede omkring trusler mod egne fly, modstanderens handlemuligheder, samt efterretninger på eventuelle målområder.

For at sikre piloten kan træffe de korrekte beslutninger i de skarpe situationer støtter efterretning ved at besvare spørgsmål som: Hvad kan og vil modstanderen? Hvilke nuværende trusler står vores mission over for? Hvordan kan vi forsøge at undgå eller minimere farer? Det er alt sammen aspekter, en Efterretningsspecialist er indover for at sikre en missions gennemførelse.

Efterretningsområdet er derfor et videns tungt og erfaringsbaseret fag, hvorfor at du efter din tiltrædelse skal gennemgå et uddannelsesforløb på 12-18 måneder for at klæde dig på til dit arbejde som Efterretningsspecialist. Uddannelsesforløbet er opdelt i hhv. grund-, operativ- og avanceret efterretningsuddannelsesforløb. Forløbet indeholder dybdegående operativ viden og forståelse af egen og mostanderens våbenplatforme, anvendelsesmuligheder, taktikker, samt operationelle forhold.

Det meste af uddannelsen foranstaltes ved enheden og afholdes lokalt, men der kan være kortere kursus- og øvelsesophold i udlandet. Derudover skal du efter endt uddannelse forvente nogen rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse på øvelser og kurser, samt i eventuelle internationale operationer, hvor danske F-16 kampfly indgår.

Der vil der være undervisnings- og instruktøropgaver, hvor du skal undervise i emner som eksempelvis: flykending, våbensystemer og elektronisk krigsførelse.
Om dig
Du er allerede sergent, eller er vurderet egnet til at gennemgå den strukturelle uddannelse.
Du skal trives i et dynamisk operativt miljø, der er præget af konstant forandring.
Du skal være forudseende og omstillingsparat, og være indstillet på, at planer kan kræve ændringer med kort varsel.
Du skal være god til at prioritere og bevare overblikket i stressede situationer, da tiden ofte er en modspiller, og deadlines skal overholdes.
Du skal være god til at samarbejde, og være serviceminded.

Du skal beherske engelsk i både skrift og tale, da du ofte vil få brug for at koordinere med enheder fra andre lande under øvelser og internationale øvelser.
Såfremt at man ikke allerede er Efterretningsspecialist, så er det er en forudsætning at man kan gennemgå og bestå uddannelsen som dette ved Fighter Wing Skrydstrup.

Endvidere ser vi gerne, at du:
• Er en holdspiller, der trives i en specialiseret enhed.
• Løser flere opgaver samtidigt med at du kan bevare det fulde overblik.
• Er stærk i skriftlig såvel som mundtlig kommunikation på både dansk og engelsk.
• Har flair for IT
• Er detaljeorienteret
• Er struktureret og har analytiske evner.

Såfremt du ikke allerede er uddannet Efterretningsspecialist, skal du bestå en engelskprøve som et led i din ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sagsbehandler, Mission Support, Eskadrille 727 via mail: FW-727-MS007@MIL.DK eller Tlf.: 72 84 86 27. Alternativt kan du kontakte Leder, Mission Support Eskadrille 727 via mail FW-727-MS001@MIL.DK. eller Tlf.: 72 84 86 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Troels Enig ved FPS, FPS-BA-BS245@ MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 5. oktober 2021. Ansættelsessamtaler og afprøvning såfremt du ikke allerede er ansat i Forsvaret forventes afholdt i perioden 11. oktober til 15. november 2021. Uddannelsen forventes påbegyndt 3. januar 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

05.10.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent