Fortsæt til indhold

Overassistent med erfaring og overblik til Hærens Sergentskole i Varde


Overassistent med erfaring og overblik til Hærens Sergentskole i Varde

Er du dygtig ansvarsfuld og struktureret, og kan du få opgaver for hånden?
Kan du arbejde selvstændigt, og er du udadvendt positiv og siger aldrig nej til en udfordring?
Kunne du tænke dig at være en del af et team der har fokus på samarbejde, og det at kunne levere en god service til skolens elever og ansatte?

Hvis du kan sige ja til disse ting, så har du nu muligheden for at blive vores nye kollega ved Hærens Sergentskoles administrationskontor i Varde.
Om os
Ved Hærens Sergentskole i Varde uddannes mellemledere og korporaler til hele Forsvaret. Derudover uddanner vi også sergenter som et led i den grundlæggende sergentuddannelse for kommende sprogofficerer, og i Slagelse uddanner vi officerer.
Hærens Sergentskole er endvidere koordinerende og ansvarlig for dele af den nye militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret. Vi uddanner ca. 600 elever om året.

Du bliver en del af stabens ledelsessekretariat/skolesektion som varetager skolens administration og personelforvaltning. Sekretariatet/sektionen består af i alt 8 dedikerede medarbejdere. Hærens Sergentskole benytter et stort antal lærere og instruktører til de mange forskellige uddannelser som Hærens Sergentskole udbyder, dette både i Varde og i Slagelse.

Sektionen støtter Hærens Sergentskole administrativt, og samarbejder med Forsvarsakademiet, Forsvarets Personalestyrelse og Forsvarets Regnskabsstyrelse. Ligeledes samarbejder vi med de myndigheder, som sender midlertidigt ansatte til skolen.
Vi ønsker at levere den bedst mulige service til skolens ansatte og elever på det administrative område og lægger derfor vægt på samarbejde, faglighed og fleksibilitet. Vores omgangstone er uformel men respektfuld, idet vi alle bidrager til trivsel og arbejdsglæde.
Om stillingen
Du bliver en del af Skolesektionen og vil skulle løse opgaver i rammen af denne. Stillingen er placeret som en del af administrationskontoret hvor hovedkontoret er placeret i Varde. Din opgave er at støtte eleverne i Varde, samt det midlertidige og faste personel ved skolen i Slagelse administrativt.

Opgaverne består af:
• Arbejdstidstastning, rejseafregning og udbetalinger.
• Samarbejde med uddannelserne om arbejdstidsplanlægning, personel- og elevadministration.
• Undervisning i administrative forhold, vagtroste administration og lignende opgaver.

Du bliver med andre ord omdrejningspunktet omkring de administrative forhold i Varde. Endvidere skal du kunne stå for praktiske forhold som at arrangere møder og arrangementer mv. på vegne af chefen for sergentskolen.

Der er god mulighed for at være med til at skabe nye arbejdsgange eller optimere eksisterende. Arbejdstiden er primært 07.00-14.00/15.00 med mulighed for fleksibel arbejdstid. Vi bakker op i at udvikle dig som medarbejder, hvorfor kompetenceudvikling og efteruddannelse er muligt. Sparring og kolleger med engagement og godt humør vil blive en del af din hverdag.
Om dig
Du har en kontoruddannelse indenfor offentlig administration, eller anden relevant kontoruddannelse, gerne suppleret med erfaring fra tidligere ansættelsesforhold.

Du er en erfaren bruger af Microsoft Office pakken, især Word og Excel. Det er et plus, hvis du har erfaring med vedligeholdelse af hjemmesider og MS SharePoint, og ellers er klar til at tage relevant uddannelse.

Ydermere er det et plus, hvis du har erfaring med SAP og dokumenthåndteringsprogrammer (WorkZone). Høj faglighed kendetegner dig, og du løser dine opgaver med engagement og nysgerrighed med fokus på brugervenlig rådgivning samt overholdelse af deadlines. Du er serviceminded og har øje for detaljerne. Du er god til dansk.

Du er fleksibel i forhold til at løse opgaver fra den samlede opgaveportefølje og er selvstændigt opsøgende på nye opgaver. Du er lærenem.

Du er ærekær omkring dine opgaver og ansvarsområder og kommer selv med løsningsforslag. Desuden er du udadvendt og ønsker at være en del af Skolesektionens værdisæt, hvor eleverne og medarbejderne er i centrum.

Samarbejde og god service er naturligt for dig, og du bidrager aktivt og uopfordret til et godt arbejdsmiljø. Det er ikke et ”must”, at du har været i Forsvaret før, men kan være et plus. Det vigtige for os er, at du kan indgå i vores team og kan bidrage med stærke faglige og personlige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op både civilt og militært.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er på kr. 25.530,37 pr. måned. Basislønnen er opgivet i oktober 2021 niveau.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte nærmeste leder, Stabschef major Peter Vexø på telefon 4132 0294

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2021. Samtaler forventes afholdt kort efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 1. november 2021, eller hurtigst muligt.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Videns produktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

22.09.2021

Indrykningsdato

09.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent