Fortsæt til indhold

Landsdelsregion Vest søger elementleder til G5-elementet


Landsdelsregion Vest søger elementleder til G5-elementet

Landsdelsregion Vest søger en major (M331) til stillingen som chef for G5-elemtet i regionens Operationssektion. Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst, så er du måske vores nye kollega.
Om os
G5-elementet indgår i Operationssektionen/Landsdelsregion Vest.
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværns-kommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Regionmen har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

G5-elementet er ansvarlig for planlægning af regionens kommende operationer og herunder for udarbejdelsen af regionens operative befalinger. Henset til den samlede bemanding af operationssektionen vil G5-elemtentet også have opgaver i f.m. regionens daglige føring. Operationssektionen har ikke en skarp G3 – G5 adskillelse. Vi løser i stor grad opgaverne som et team.

Opgaverne relaterer sig til Forsvarets nationale opgaveløsning herunder Forsvarets støtte til landets øvrige beredskabsmyndigheder.
I forbindelse med operationssektionens daglige virke er der en stor berøringsflade med Forsvarets myndigheder og landets øvrige beredskabsmyndigheder (politikredse, Beredskabsstyrelsen mv.). Operationssektionen har især en stor berøring med Hærkommandoen bl.a. i forbindelse med de daglige indsættelser.

G5 elementet er ansvarlig for Landsdelsregionens plancenter.

Operationssektionen løser i f.m. ”regionens daglige driftsopgaver” en række forskelligartede opgaver. Fx opgaver i f.m. udvikling af regionens kapaciteter, deltagelse i diverse arbejdsgrupper mv. Som G5-elementleder vil du således have en dagligdag der er præget af mange forskellige slags opgaver. Man bliver hver dag udfordret. Ingen dage er ens.
Om stillingen
Du vil få indflydelse på de opgaver og emner, du beskæftiger dig med. Du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer.
En stor del af planlægningselementet opgaver løses sammen med de øvrige dele af staben gennem planlægnings- og arbejdsgrupper. Her vil du enten biddrage til eller lede de nedsatte grupper. Du vil således her få en bred berøring med og indsigt i stabens samlet opgaveløsning.
Dine opgaver bliver bl.a. planlægning af og deltagelse i studieperioder, stabsuddannelser, stabsøvelser og operationer. Herudover vil du få forskellige sagsområder.
Operationssektionen er organiseret med i alt seks personer. G5 er på tre medarbejdere (én major, én kaptajn og én OKS-1).

Deltagelse i regionens vagtroste er en delopgave i f.m. stillingen. Sker via ”vagt i hjemmet”.

Opgaverne løses i hovedsagen i f.m. daglig stabsarbejde i regionens hovedkvarter på Skive Kaserne. Der er meget begrænset øvelsesvirksomhed og tjeneste i weekenden.
Om dig
Du er en major som ”brænder” for i dagligdagen at arbejde med operationer.
Din tidligere tjeneste har sikret dig en god taktisk forståelse. Du har solid erfaring med operationsplanlægning og operative overvejelser og kan frit og præcist omsætte disse til befalinger.
Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Samtidig er du god til at samarbejde og du bidrager aktivt til opgaveløsningen.
Erfaring med C2-systemer og evt. kendskab til Sitaware vil være en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHOP ved Landsdelsregion Vest, major Anders Pedersen på telefon 25 59 17 57 eller på mail lrgnv-CHOP@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail fps-ba-bs207@mil.dk.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 23. september 2021, og der forventes afholdt samtaler i uge 39. Stillingen er til besættelse fra 01. november 2021 eller snarest herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM LANDSDELSREGION VEST
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.09.2021

Indrykningsdato

08.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent