Fortsæt til indhold

Militær tolk ukrainsk februar 2022


Militær tolk ukrainsk februar 2022

VIL DU BLIVE TOLK OG GØRE EN FORSKEL?
Ønsker du at deltage i internationale missioner med sproget som dit våben? Som ukrainsk-talende civil-militær tolk udsendes du til Ukraine, hvor du stilles overfor varierende opgaver.
Det kan bl.a. være tolkning under canadiske soldaters træning af ukrainske sikkerhedsstyrker, tolkninger ved møder mellem militære ledere eller skriftlige oversættelser.
Alle opgaverne kræver et stort sprogligt overskud på både ukrainsk, dansk og engelsk.

I løbet af uddannelsen vil du blive undervist i færdigheder, der vil give dig både sproglige kvalifikationer og militær og kulturel viden, så du kan omsætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt.
Du vil derudover tilegne dig en bred viden om forskellige militære emner lige fra Forsvarets organisation og den daglige tjeneste som soldat, til viden om taktiske principper og komplicerede våbensystemer.
I umiddelbar forlængelse af uddannelsen forventes det, at du udsendes til Ukraine i ca. 6 måneder, hvor du vil indgå i en militærenhed. Du vil her skulle benytte både din kulturbevidsthed og dine sproglige færdigheder.

Hvis du vil bruge din baggrund og sproglige kompetencer til at gøre en forskel, så er uddannelsen til civil-militær tolk måske noget for dig?
Om os
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager endvidere til international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning,
ligesom Forsvaret deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende Forsvarets militære ekspertise og kapacitet. Operation UNIFIER er Canadas militære træningsbidrag i Ukraine,
hvor Forsvaret bidrager med tolkestøtte til de canadiske styrkers uddannelse og træning af ukrainske sikkerhedsstyrker. Du vil kunne blive udstationeret på forskellige baser i landet, som dog alle ligger vest for JFO (tidligere kendt som ATO).
Om stillingen
Fra uddannelsesstart og frem til udsendelsestidspunkt vil du gennemgå en civil-militær tolkeuddannelse.
Denne består af 5 ugers grundlæggende militæruddannelse, 10 ugers militær tolkeuddannelse ved Forsvarets Sprogskole (FSS) i København samt 5 ugers missionsklargøring sammen med den enhed du skal udsendes til Ukraine med.
Du vil i hele uddannelsesperioden have fast tjenestested i København, men skal regne med en del rejseaktivitet i denne periode.

GRUNDLÆGGENDE MILITÆRUDDANNELSE
Sjælland 1,5 måned
Forløbet vil give dig en forkortet militær grunduddannelse, hvor du trænes i fundamentale, militære færdigheder, herunder bl.a. våbenbetjening, førstehjælp, basisteori og skyttetjeneste.

MILITÆR TOLKEUDDANNELSE
Forsvarets Sprogskole i København 2,5 måneder
Undervejs i den specialiserede uddannelse til militær tolk vil du udvikle dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab.
Forløbet vil introducere dig til et bredt, teknisk vokabular på både ukrainsk, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkning (tolketeknik og tolkemæssig rutinering).

UDSENDELSESFORBEREDENDE UDDANNELSE
Sjælland/Jylland 1,5 måned
Dette er et udsendelsesspecifikt forløb, som omfatter missionsklargøringen forud for udsendelse til Ukraine, og som foregår ved samt planlægges af opstillende enhed.
Du vil undervejs i dette forløb få en forståelse for de strukturer, der gør sig gældende i det militære missionsområde i Ukraine. Du vil ligeledes øve samvirke med det øvrige personel, som du vil skulle samarbejde med under udsendelsen til Ukraine.

UDSENDELSE
Ukraine 6 måneder
Under udsendelsen vil du indgå som civil-militær tolk i Operation UNIFIER i Ukraine, hvor Forsvaret bidrager med tolkestøtte til de canadiske styrkers uddannelse og træning af ukrainske sikkerhedsstyrker.
Du har en status som civil, der følger en væbnet styrke, derfor bærer du uniform og beskyttelsesudrustning ligesom dine militære kollegaer, men er ikke selv bevæbnet.
Tolkeopgaverne spænder bredt og vil være mundtlige såvel som skriftlige og omfatter blandt andet:
- Tolkning af træning af ukrainske militære styrker
- Mødetolkning
- Tolkning af briefinger
- Skriftlige oversættelsesopgaver
- Kulturel rådgivning
- Forefaldende dagligdagstolkninger

Udsendelsen er normalt på ca. 6 måneder, med sammenlagt tre ugers leave (ferie) i Danmark undervejs. Under udsendelsen er der ingen fast arbejdstid, og tjenestefrihed uden for lejrens område gives ikke.

Ansættelsen er tidsbegrænset (ca. 13 måneder) og starter medio august med udsendelse til Ukraine i august 2022.

Efter endt udsendelse og afvikling vil du få mulighed for at indgå i Sprogofficerskorpsets reserve af civile-militærtolke på rådighedskontrakt.
Her er der en række tilbud om indkaldelse og deltagelse i missions-forberedende aktiviteter for stående styrker, som er lønnet og aftales individuelt.
Om dig
- Du taler flydende engelsk og ukrainsk. Det er en fordel, hvis du også taler dansk.
- Du kan arbejde og udsendes som tolk uanset om du er mand eller kvinde.
- Du skal være fyldt 18 år ved uddannelsesstart.
- Vi forestiller os, at du har ukrainsk baggrund, men dette er ikke et krav.
- Du har dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse (permanent eller midlertidig). Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du dog have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO land de seneste 7 år.
- Det er vigtigt for dig at møde til tiden, og at du er positiv og fleksibel af natur.
- Du kan lide at tale med mennesker, men har ikke behov for at være i centrum.
- Tidligere tolke- eller militærerfaring vil være et plus (fra Danmark eller andre lande).
- Du kan sikkerhedsgodkendes.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

Opfylder du de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af om du er egnet som tolk.
Optagelsesprøven består af følgende tests:
- Fysisk test. Løbetest (minimum 2.200 meter på 12 minutter) og styrketest.
- Skriftlige prøver i dansk, engelsk samt ukrainsk
- Mundtlig prøve i ukrainsk
- Interview med Forsvarets Sprogskole
- Interview med psykolog
- Helbredsundersøgelse

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, så kan du kontakte Forsvarets Rekruttering på telefon +45 3266 5358 eller på mail: fps-vr-sl09@mil.dk.
Du er altid velkommen til at søge og lade Forsvaret vurdere, om du har de rette kompetencer for at arbejde som tolk.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og udsendes som overassistent (civil tolk) i henhold til den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), samt til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere.
Din basisløn: løngruppe 2, sats 2, hovedstad; kr. 24.416,75 pr. md. (april 2017 niveau). Hertil lægges ydelser og tillæg under udsendelsen. Løn under udsendelse: ca. 43.000 kr.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive til Forsvarets Rekruttering på Fps-ktp-udv@mil.dk eller ringe på 3266 5358.
Læs mere om uddannelsen i Forsvaret på www.forsvaret.dk/tolk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

25.10.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent