Fortsæt til indhold

Eskadronsbefalingsmand og delingsfører til 2. Kampvognskadron ved Jydske Dragonregiment


Eskadronsbefalingsmand og delingsfører til 2. Kampvognskadron ved Jydske Dragonregiment

Er du den erfarne seniorsergent eller oversergent, der har flair for det taktiske såvel som det administrative, og er du klar til at indgå i et command team, hvor der er fokus på eskadronens kommende opgave i INTOPS og kontinuerlig udvikling af eskadronens dedikerede soldater?
Om os
Jydske Dragonregiment (JDR) er en del af kamptropperne og er hærens panserregiment. JDR er beliggende i Holstebro, nær øvelses og skydeterræner. 2. Kampvognseskadron er en underafdeling af Panserbataljonen og består af tre kampvognsdelinger og en kommandodeling.

I år 2021 og 1. halvdel af 2022, uddanner og træner til at være Danmarks bidrag til enhanced Forward Prensence (eFP) som en del af Natos øgede tilstedeværelse i Baltikum. I foråret 2022 skal vi deltage i en stor NATO øvelse i Polen, sammen med vores allierede.

Vi er en enhed, der gerne bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle vores soldater, så ud over de nødvendige faglige kompetencer, vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed internt i forsvaret som eksternt.

På kort sigt vil relevante kurser dog være målrettet din funktion som administrator og fører.

2. kampvognseskadron er en sammentømret enhed, hvoraf store dele af personellet har erfaring fra INTOPS på Balkan, i Irak og Afghanistan. Vi prioriterer korpsånd og eskadronens traditioner meget højt. 2 kampvognseskadron har ikke noget motto eller særligt tilhørsforhold. Hos os er det personellet der er historien og styrken.
Om stillingen
Du skal som eskadronsbefalingsmand være delingsfører for kommandodelingen, have det administrative ansvar for eskadronen samt indgå som en del af command teamet.

Som delingsfører har du ansvaret for at uddanne og føre kommandodelingen både på garnisonen og i felten. Kommandodelingen er ikke kun et serviceorgan for de øvrige delinger, men er også eskadronens 4 kampdeling som deltager på lige fod med de øvrige delinger i den operative løsning af eskadronens opgaver. Det betyder, at der er et øget fokus på at kunne agere i felten og løse opgaverne i en taktisk ramme. Du har ansvaret for at uddanne dine mellemledere, så de selvstændigt og i samspil med de øvrige befalingsmænd kan løse deres opgaver.

Du har det administrative ansvar for eskadronen, hvilket betyder at det er dig der holder styr på hvem der laver hvad og hvornår. Du skal kunne vejlede alt personel inden for HR, og er i dagligdagen bindeleddet mellem eskadronen, bataljonen og garnisonsstøtteelementet.

Som en del af command teamet, skal du kunne rådgive og støtte chefen inden for HR samt den operative løsning af kommandodelingens opgaver. Du har sammen med skydelærer panser ansvaret for at udvikle eskadronens befalingsmandsstrategi, og du vil være garant for, at den ikke går tabt ved chefskifte. Det betyder blandt andet, at du er med til at guide og mentorere befalingsmændene i dagligdagen, og at du i samspil med skydelærer panser og chefen skal vise dem mulighederne for en karriere i eskadronen, bataljonen og forsvaret generelt.

Som eskadronsbefalingsmand, skal du være rollemodel for alle i eskadronen. Du skal være ham man gerne går til for råd og vejledning, hvad enten man er yngste konstabel eller ældste befalingsmand/officer. Du går forrest i opgaveløsningen og er en af dem, der fører eskadronens DNA videre.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har en baggrund som næstkommanderende deling, efterretningsbefalingsmand eller kommandodelingsfører i en anden enhed.

Du skal trives i en travl hverdag, hvor der er mange bolde i luften, hvor man ikke altid har alle forudsætningerne for at løse opgaverne på nemmeste vis. Det betyder, at du skal være meget omstillingsparat og se muligheder frem for begrænsninger.

Du skal brænde for den operative tjeneste samtidigt med, at du også har lysten til at passe den administrative opgave i eskadronen. For at klare begge opgaver, skal du have gode evner til at kommunikere i både skrift og tale.

Du skal kunne se dig selv i rollen som mentor for befalingsmændene, hvilket også betyder at du har en professionel tilgang til jobbet som soldat, du fremstår som en rollemodel og har interessen for at videreføre eskadronens DNA og historie.

Det vil være en fordel, hvis du er uddannet på Kampvogn Leopard 2.

Du skal være indstillet på forsat at uddanne og udvikle dig indenfor taktik, ledelse og HR.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand SSG Dan Søgård på tlf. 41 37 68 30 eller via mail: JDR-1B-201A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 41. Stillingen ønskes besat den 1. december 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent