Fortsæt til indhold

Alsidig og analytisk stærk sagsbehandler søges til arbejde med Forsvarets strategisk sensitive sager


Alsidig og analytisk stærk sagsbehandler søges til arbejde med Forsvarets strategisk sensitive sager

Forstår du vigtigheden af grundighed, helhedsorientering og ordentlighed i toppen af én af statens største styrelser? Kan du påtage dig arbejdet med at håndtere det væld af strategisk sensitive sager, der opstår i en virksomhed, der er så kompleks som Forsvaret? Og har du lyst til at sætte dig ind i store mængder information, uddrage essensen og omsætte det til korte, koncise beslutningsoplæg til den militære topledelse? Så er du måske vores nye kollega i Sekretariatssektionen i Forsvarsstaben i København.
Om os
Du bliver en del af Sekretariatssektionen i Ledelsessekretariatet. Vi er 11 arbejdsomme og engagerede militære og civile medarbejdere. Det er os, der modtager alle nye opgaver, der stilles til Forsvaret. Vi analyserer opgaverne, koordinerer på tværs af Forsvarsministeriets område, og sørger for at opgaven bliver forankret korrekt i Forsvaret. Vi er også ansvarlige for at håndtere aktindsigtssager samt henvendelser fra andre nationer, udvalg, ministerier, styrelser, myndigheder og borgere. En del af vores opgave er desuden at fastlægge retningslinjerne for Forsvarets ceremonielle forhold – en stor opgave, i en virksomhed med mange hundrede års historie og kultur.
Om stillingen
Du kommer til at gøre tjeneste tæt på ledelsen i Forsvarsstaben og vil blive præsenteret for mange forskellige typer opgaver. Du skal varetage sagsbehandling af strategiske sager, oplæg, projekter mv., samt udviklingsopgaver og planlægningsopgave. Herudover skal du støtte håndteringen af høringer fra styrelser og ministerier, samt sager vedrørende aktindsigtsbegæringer og borgerhenvendelser. Som sagsbehandler skal du håndtere sager med korte terminer samt komplekse og omfattende sager med længere tidsfrister.
Det ligger i stillingen, at man ikke på forhånd kan sige, præcist hvad du kommer til at arbejde med – det afhænger af hvilke sager, der opstår og dine kompetencer og interesser; men det er inden for følgende opgaver:

• Beslutningsstøtte til Forsvarets topchefer ved strategisk sager
• Ceremoniel, dekorering (medaljer) og heraldik
• Håndtering af aktindsigtssager – særligt vedr. Forsvarets støtte til Kongehuset
• Implementering af Forsvarsforlig herunder struktur- og procesændringer
• Koordination af større revisionssager
• Udvikling af Forsvarets strategiske tilgang til anerkendelse af personellet
• Intern undervisning i sagsbehandling, god forvaltning og beslutningsstøtte

Fordi vi er centralt placeret i en stor organisation, er vi bevidste om vigtigheden af at mestre både den formelle og den uformelle tilgang. Vi praktiserer denne kombination både internt i sektionen og i vores kontakt med resten af Forsvarskommandoen, Forsvaret og det øvrige ministerområde.

Vi lægger vægt på den gode stemning, og vi har plads til, at humøret og bølgerne kan gå højt. Vi prioriterer fleksibilitet for den enkelte. Du vil således, i vid udstrækning, selvstændigt tilrettelægge din opgaveløsning i forhold til de tildelte opgaver og få mulighed for personligt at kompetenceudvikle dig. Der vil være mulighed for på ad hoc basis at arbejde hjemmefra.
Om dig
Du er enten major/orlogskaptajn (M331), eller har en for stillingen relevant kandidat uddannelse.

Du har nogle års erfaring fra en styrelse, et departement eller en anden politisk styret organisation. Du trives med en høj arbejdskadence. Du er analytisk stærk, er i stand til at opdele komplekse problemstillinger i relevante delelementer og ikke er bange for at lære nyt.

Du har let ved at påtage dig ansvar for resultater og overholder tidsfrister. Du har en veludviklet sans for at formidle komplekse problemstillinger både til beslutningstagere og til medarbejderne på jorden. Vi forventer, at du formulerer dig stærkt i skrift og tale – også på engelsk.

Det er afgørende, at du kan holde mange bolde i luften og samtidig holde hovedet koldt og bevare overblikket i tilspidsede situationer.
Ansættelsesvilkår
Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten enten som specialkonsulent eller fuldmægtig.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militært ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos kontakte chefen for Sekretariatssektionen, oberstløjtnant Jan Hansen på tlf.: 23310276. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er 21. september 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.09.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent