Fortsæt til indhold

Chef for uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet


Chef for uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet

Går du og ønsker at blive stabschef ved en kampbataljon, så kan stillingen som chef for Uddannelsessektionen ved I/GHR give dig det karrieremæssige forspring, du har behov for.
Om os
Uddannelsessektionen er fagansvarlig for pansret- og mekaniseret infanteri på tværs af de tre kampbataljoner i 1. Brigade, med enheder på Antvorskov, Holstebro og Høvelte kaserne.
Vores professionelle ambition er at holde og udvikle det faglige høje niveau, og vi prioriterer en god balance mellem arbejde og privatliv.

Uddannelsessektionen består af et målrettet, professionelt og ambitiøst team, som sammen løfter et væsentligt fagansvar på tværs af Hæren med ansvar for panseret- og mekaniseret infanteri samt infanterikampkøretøjet som platform.

Vi er Hærens faglige eksperter og sagsbehandlere indenfor doktrin, teknologi, organisation og uddannelse inden for vores fagansvar.

Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at give deres bidrag til opgaveløsningen. Stillingen kræver flair for samarbejde med både foresatte, kolleger og enhederne ved de tre panserinfanteribataljoner.
Om stillingen
Som chef for Uddannelsessektion er du ansvarlig for at vedligeholde og udvikle grundlaget for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse indenfor fagansvaret for mekaniseret og pansret infanteri samt platformen infanterikampkøretøj (CV9035DK).

Du har ansvaret for at tilsikre kvalitet i de uddannelser som udbydes af S7 og tilsikre sammenhæng til resten af Hærens uddannelser, der påvirker enhederne indenfor fagansvaret.
På vegne af hele sektionen kunne fungere som ekspert inden for fagområdet, og vejlede chefer indenfor fagansvaret samt den tjenestegrensansvarlige for kamptropperne.

Du skal som chef for sektionen kunne lede og udvikle nogle af Hærens dygtigste befalingsmænd fordelt på tre forskellige tjenestesteder.
Om dig
Du skal til enhver tid være villig til at stå på mål for fagligheden og være garant for kvalitet indenfor fagområdet. Du skal ikke være bange for at stille krav til andre, turde udfordre naturligheder og stille spørgsmål praksis. Samtidigt skal du dog også altid se fagligheden i en helhed og være bevidst om hvad dine krav betyder for hele Hæren.

Du er en naturlig leder, som folk samles omkring. Du går altid forrest i nye opgaver, og formår at nedbryde dem i delopgaver og delegere disse til undergivne.
Du er ikke bange for lade dine erfarne medarbejdere arbejde selvstændigt med et stort ansvar, hvor du aktivt støtter dem, men giver dem plads til selv at løse opgaven.
Du formår at skabe et godt og behageligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til en respektfuld og kvalitativ faglig dialog mellem alle medarbejdere.
Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler. Du forstår ligeledes at sætte dig ind enhedernes vilkår og udfordringer, og dermed sparre med underafdelingschefer inden for fagansvaret for støtte dem i løsning af deres opgave.

Du er officer med videreuddannelsestrin II eller Master i Militære Studier, og gerne Operations- og Føringsuddannelsen, da du skal kunne diskutere og udvikle doktrin inden for fagansvaret.
Det er klart en fordel, hvis du har erfaring som chef for stående mekaniseret eller panseret infanterikompagni, da du også vil være sparringspartner for kompagnicheferne ved 1. Brigades kampbataljoner.

Såfremt du er i gang med en af de ovenstående uddannelser vil den rigtige kandidat også kunne ansættes på en uddannelseskontrakt i funktion i højere stilling.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef oberstløjtnant Anton Dinsen-Andersen på telefon 25 66 48 00.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 24. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfrist med tiltrædelse hurtigst muligt, da stillingen er ubesat.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og internatio-nal tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.09.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent