Fortsæt til indhold

Leder af økonomielementet ved Efterretningsregimentet


Leder af økonomielementet ved Efterretningsregimentet

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring, og har du en militær mellemlederuddannelse? Har du mod på nye udfordringer i et job, hvor du får mere ansvar end de fleste?

Har du forståelse for helheden, men kan gå i detaljer? Så er det dig, vi søger som vores kommende leder af Økonomielementet ved Efterretningsregimentet.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivisionen er organiseret som en partnerenhed under Forsvarsministeriet.

Vi har ansvaret for økonomistyringen for hele Forsvarskommandoen.

Økonomistøtteafdeling 1 har ansvaret for at støtte Hærkommandoen og Specialoperationskommandoen og deres dispositionsenheder med økonomifaglig rådgivning og business controlling. Afdelingen er fysisk placeret i Karup med decentrale elementer ved en lang række niveau III myndigheder, herunder Efterretningsregimentet på Varde Kaserne, hvor stillingen er placeret fysisk.

Efterretningsregimentet, som favner hovedparten af Hærens efterretningskapaciteter, består af to bataljoner (1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon og 2. Military Intelligence Bataljon) samt en regimentsstab. Efterretningsregimentets enheder er med undtagelse af et kompagni (Elektronisk krigsførelseskompagniet (EWKMP) garnisoneret på Varde Kaserne, idet sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.
Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit (din families) behov og ønsker tilpasser regimentet støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Om stillingen
Du er som leder af økonomielementet det naturlige omdrejningspunkt for økonomien ved Efterretningsregimentet.

Organisatorisk og ledelsesmæssigt referer du til chefen for økonomistøtteafdeling 1 i Økonomidivisionen, men i det daglige har du et tæt samarbejde med Efterretningsregimentets stab. Sammen med chefer og ledere har du en afgørende rolle i forbindelse med koordination og planlægning af økonomien for alle myndighedens opgaver og aktiviteter.

Du er regimentschefens nærmeste rådgiver og sparringspartner inden for økonomi, og bidrager til, at chefer og ledere får mest mulig operativ effekt af deres tildelte midler.

Du er ansvarlig for budgettering, controlling og opfølgning på ressourceforbrug, under hensyntagen til overholdelse af gældende bestemmelser og direktiver. Derudover er du ansvarlig for gennemførsel af løbende revurdering og tilpasning af budgetter, samt forberedelse af den månedlige ledelsesinformation til chefen.

Sektionen består udover dig selv af en seniorsergent, som du har ledelsesansvaret for.

Du vil få mulighed for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for økonomistyring. Samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og ledere på alle niveauer.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, så forventer vi, at du opfylder de formelle krav til ansættelse som chefsergent, ansættelse på uddannelseskontrakt vil herunder være muligt.

Du har erfaring med forvaltning og administration, gerne som tidligere forvaltningsbefalingsmand i Hæren. Du er desuden analytisk og god til tal, resultatorienteret, systematisk og udpræget serviceminded.

Du har et godt kendskab til DeMars og Excel. Det falder dig desuden naturligt at anvende KESDH som sagsbehandlerværktøj.

Du interesserer dig for økonomiforvaltning og har flair for at rådgive chefer og ledere i forhold til disponering af økonomi.

Du er struktureret og effektiv og har sans for at opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange og processer, der sikrer den bedst mulige udnyttelse af de rådige ressourcer. Samtidig ved du, hvornår du ikke skal ændre på noget der virker.

Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.

Du har gerne erfaring med både uddannelse og operationer i Hæren, så du har forståelse for de kerneopgaver, som du, gennem økonomistyringen, skal være med til at skabe forudsætninger for.

Det er afgørende, at du har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen, og ud fra en helhedsbetragtning tager ansvar for de økonomirelaterede opgaver ved regimentet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Økonomistøtteafdeling 1, oberstløjtnant Finn Sode på tlf. 41 38 58 76.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 21. september 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opga-ver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

21.09.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent