Fortsæt til indhold

Struktur sagsbehandler til personalekontoret ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Struktur sagsbehandler til personalekontoret ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Brænder du for at arbejde i SAP/DeMars, og har du et godt blik for detaljen og for at arbejde serviceorienteret? Så har vi det rette job til dig i Driftsektionen.
Om os
Vi er en sektion i Service og Administrationssekretariatet placeret ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

I Service og Administrationssekretariatet varetager vi opgaver som støtter Personalestyrelsen. Vi arbejder professionelt og sigter mod at levere brugerorienteret service af høj kvalitet i opgaveudførelsen.

Sektionen varetager interne personaleopgaver, arbejdstidsadministration, struktur, kursusadministration samt understøtter direktionen med interne personaleforhold.
Om stillingen
Som sagsbehandler i sektionen skal du primært deltage i følgende opgaver:
- Oprettelse i DeMars, samt rådgivning vedr. struktur.
- Daglig besvarelse og sagsbehandling af henvendelser vedr. struktur.
- Controlling, fejlretning og databehandling.

Vi tilbyder en spændende stilling i et fagligt miljø med høj grad af videndeling og samarbejde, og hvor vi har en uformel omgangstone.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Om dig
Du er fra konstabelgruppen.

Vi forventer, at du har et godt kendskab til forsvaret. Herunder er det en fordel, hvis du har erfaring med overenskomster og et indgående kendskab til anvendelse af SAP/DeMars.

Derudover skal du være klar til at arbejde i en travl hverdag, hvor opgaverne kan være omskiftelige alt afhængigt af organisationens behov.

Du har masser af gå på mod og kan godt lide at bidrage til arbejdsmiljøet, for at sikre trivsel og en god stemning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Driftsektionen chefsergent Inge Pejtersen på telefon 32 66 51 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt efter den 1. november 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinan-den. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

06.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent