Fortsæt til indhold

Chef for Proces- og Digitalisering i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Chef for Proces- og Digitalisering i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) søger en stærk og innovativ chef med bred viden om koncernens processer, adgangsstyring, kontrolmiljø og digitalisering – herunder brug af robotteknologi.
Kan du holde overblikket i en kompleks hverdag, kan du levere resultaterne, og har du evnerne til at lede en enhed i rivende udvikling. Så er du muligvis den chef, som vi søger til at styrke koncernen kontrolmiljø og bringe FMI yderligere ind i det digitale univers.

Et væsentligt område for FMI i de kommende år vil være opbygningen af et koncernfælles Risk and Compliance System Center, som skal udvikle og sikre driften af adgangsstyring til forsvarets ERP system (DeMars) samt tilhørende risikostyring for alle procesområder.
Samtidigt med dette skal processer i FMI digitaliseres og automatiseres yderligere med henblik på at skabe brugervenlighed, enkelthed og gennemsigtighed i den logistiske kæde.
Endelig vil Forsvarsministeriets koncern på sigt overgå til SAP S4/HANA som ERP-system, hvilket også vil være en af de kommende opgaver.

Hvis du kan se dig selv som en nøglespiller i denne transformation samt trives med store udfordringer i en stor organisation med mange interessenter, som skal håndteres, har vi måske jobbet til dig.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse understøtter forsvarets opgaver ved at anskaffe materiel og it i form af bl.a. skibe, fly, kampvogne, kommunikationssystemer, it-systemer, uniformer og alt det materiel, der indgår i disse.
Du bliver chef for Proces- og digitaliseringssektionen under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses udviklings- og koordinationsafdeling i Ballerup.

Vi er en stor og dynamisk organisation, hvor du i din hverdag kommer til at arbejde tæt sammen med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

”Det er kendetegnende for sektionens opgaver, at de kræver specialistviden og indsigt i hvordan, der arbejdes indenfor koncernen. Vi har en del ad-hoc opgaver, hvilket betyder, at der er en høj grad af dynamik i opgaveløsningen, der varierer fra meget konkrete til meget abstrakte opgaver, der alle er krydret med en høj grad af kompleksitet.”

Stillingen fordrer, at du er nysgerig, har engegamemt, har øje for samarbejde og kan løse dine opgaver med frihed under ansvar.

Omgangstonen er uformel, men bygger på en høj faglighed og professionalisme, hvor vi prioriterer trivsel højt.

Har du kendskab til proceslandskab, forretningsprocesser, digitalisering, brug af softwarerobotter og koncernens økonomiske kontrolmiljø er det absolut et godt udgangspunkt.
Om stillingen
Du bliver chef for 17 medarbejdere primært major/orlogskaptajer og chef-/ specialkonsulenter, ingeniører og en seniorsergent. Medarbejdere der forstår vigtigheden af samarbejde, og som alle har stærke kompetencer og nødvendig specialistviden.
Sammen med dine medarbejdere indgår du ofte i projekter med specialistviden for at understøtte projekternes forretningsudviklings- og rapportbehov. Du indgår ofte personligt i projekternes styregrupper som seniorleverandør af nye forretningsprocesser, hvorfor helhedssyn, interessenthåndtering, gennemslagskraft og stærke kommunikative evner både fagligt og generelt er blandt dine spidskompetencer.

Som chef for Proces- og Digitaliseringssektionen bliver du blandt andet ansvarlig for at:

• varetage det koncernfælles Risk Compliance System Center herunder ERP systemets (DeMars) brugeradministration og rollestyring ved anvendelse af SAP Access Control
• varetage opgaven med FMI kontrolmiljø og kontrolrammeværk.
• sikre sammenhæng mellem FMI forretningsprocesser og sammenhæng i FMI samlede proceslandskab.
• sikre at digitaliseringen er sammenhængende på tværs af de enkelte systemer.
• varetage interne ledelseskontroller for en række processer.

Du indgår herudover i en række etablerede fora og er FMI forretningsrepræsentant for DeMars.

Opgaveporteføljen er omfattende og kendetegnet ved, at opgaverne ofte er nye, ukendte, komplekse og mulige løsninger ikke er kendt på forhånd samt vil kræve håndtering af interessenter med forskelligartede interesser, hvorved der er behov for en høj grad samarbejds- og ledelseskompetencer.
Om dig
Du er officer med solid med forudgående ledelseserfaring og har ideelt tidligere ledet andre ledere og/eller akademiske specialister. Du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Leder (VUT-II/L) eller MMS.

Er du civil ansøger med en akademisk baggrund, lægger vi vægt på en solid forudgående ledelseserfaring. Ideelt set har du tidligere ledet andre ledere og/eller akademiske specialister.

Du har erfaring med logistiske processer - meget gerne fra Forsvarsministeriets koncern - samt erfaring med optimering og gennemførelsen af forandringer i en stor organisation. Du har et solidt kendskab til SAP og har ideelt tidligere arbejdet med at understøtte forretningsprocesser i SAP.

Du har en udpræget strategisk sans og gode evner til hurtigt at opnå forretningsforståelse, og det er naturligt for dig at tænke helhedsorienteret, også når det går stærkt, og du bevarer målet for øje, når der opstår forhindringer på din vej.

Du besidder en stærk evne til at kommunikere både op og ned i organisationen og skaber dermed relationer på alle niveauer der sikrer, at sektionen medinddrages når de logistiske processer er på spil med henblik på en rettidig og professionel løsning af sektionens opgaver.

Som chef er du inspirerende, støttende og god til at få mennesker til at udvikle sig, ligesom vi forventer, at du har lysten til at udvikle dig og flytte dig sammen med organisationen. Du har ambitioner på såvel egne som organisationens vegne og er ansvarsbevidst, loyal, energisk, har humor og er en god holdspiller.
Du har endvidere gode analytiske evner og påtager dig ansvar for resultater og deadlines. Du har fokus på udvikling og resultater, og du kan fastholde overblik i en travl hverdag og nyder at arbejde tæt sammen med mange forskellige mennesker.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit arbejdssted er Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Udvikling- og Koordinationsafdelingen, Per Korshøj Andersen på telefon 20 18 13 78.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021 og samtaler forventes umiddelbart herefter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil ansættelsesdatoen blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser eller relevante uddannelsespapirer, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

06.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent