Fortsæt til indhold

Konstabel til 1. Panseringeniørkompagni i Skive


Konstabel ved 1. Panseringeniørkompagni i Skive

Er du den alsidige soldat, der har lyst til at kombinere infanteri- og ingeniørfærdigheder? Så er det dig, vi leder efter ved 1. Panseringeniørkompagni.
Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede park sektion og en kommandodeling og indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade.

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.

Om stillingen
Begge delinger ved kompagniet er opbygget med 3 grupper og en deltrop.
Hver gruppe kører i en pansret mandskabsvogn og grupperne er udrustet med våben og materiel, på lige fod med infanterienheder.
Vores delinger arbejder på mange måder som infanterienheder, men med et yderligere speciale indenfor kampingeniørtjeneste.
Vi søger konstabler til vores arbejdsdelinger, men der er også enkelte pladser til dig, som på sigt gerne vil køre tungt panser i vores pansrede park sektion.
Der vil derfor være mulighed for, enten at komme direkte i din drømmestilling, eller indgå aftale om at udvikle dig således du på sigt kan komme til at få din drømmestilling i kompagniet.
Der er god mulighed for selv at finde DIT speciale, som kører eller kommandør på et pansret køretøj eller på jorden, som geværskytte eller sygehjælper.
Om dig
Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden.
Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat.
Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden og evnerne til at omsætte den i praksis.
Alle stillinger kræver soldater med overblik og feltmæssige evner.
Vi arbejder med både tekniske og kompliceret ingeniørmateriel, til gennembrydning og etablering af hindringer, herunder sprængstof.
Man skal kunne tilegne sig ingeniørfærdighederne og skal kunne anvende dem i allerforreste linje på kamppladsen.
I forbindelse med stillingen er, eller kan, du sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”, og du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.
I din ansøgning bedes du anføre hvilken stilling du gerne vil bestride, dog er det ikke en forudsætning for at komme til samtale.

Såfremt du ønsker at bestride en funktion, som enten kører eller vognkommandør er det en forudsætning at du har kørekort til kategori B og ønskeligt at du har til kategori C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Anthony Green på telefon 72 82 81 01 / 41 32 49 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

06.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent