Fortsæt til indhold

To seniorpsykologer til Forsvarets Rekruttering


To seniorpsykologer til Forsvarets Rekruttering

Vil du være med til at forme fremtidens forsvar ved at styrke og udvikle udvælgelsen til Forsvarets uddannelser og af Forsvarets chefer?

I begge disse stillinger får du mulighed for at bringe din faglighed i spil og være med til at præge udviklingen. Du får et stærkt psykologfagligt fællesskab med 28 andre psykologer og derudover kolleger med flere andre fagligheder.
Om os
Forsvarets Rekruttering kaldes også Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen og er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Psykologerne er ansat i Selektionssektionen, som varetager afprøvning og udvælgelse til ca. 40 uddannelser inden for Forsvaret. Psykologerne har derudover ansvar for udredning af ledelsestalenter inden for ministerområdet og deltager i udredningen og vurderingen af militære chefer som skal udnævnes til højere niveau.

Endelig støtter vi også Forsvarsministeriets Departement med personvurderinger i forbindelse med ansættelse af topchefer.

Selektionssektionen består af 31 medarbejdere med militære udvælgelsesledere, psykologer og sundhedsfaglige medarbejdere. Derudover har vi tilknyttet ca. 30 timelønnede konsulenter fordelt på psykologer, læger og prøveledere.

Vores sektion kendetegnes ved en høj faglighed, stort engagement og udpræget hjælpsomhed, hvor der også er plads til fejl og læring. Vi er en bredt sammensat gruppe med både rummelighed og accept af hinandens forskelligheder. Vi har et godt fællesskab med humor og en åben og fri tone. Ledelsesstilen er præget af en høj grad af tillid, frihed og delegering af opgaver, så der er plads til at den enkelte medarbejder i høj grad selv tager ansvar og præger både driften og udviklingen.
Om stillingen
I den ene stilling vil du få ansvar for at udvikle og kvalificere den psykologiske indsats i forbindelse med vurderinger af chefpotentiale. Du deltager i ansættelsessamtaler ved chefansættelser. Herudover får du ansvar for udvælgelserne til officersskolerne.

I den anden stilling vil du få ansvar for udvælgelserne til pilotuddannelsen og Forsvarets Efterretningstjeneste.

I begge stillinger er der mulighed for at få ansvar for testudvikling. Det er vores mål, at vi inden for det kommende år skal implementere nye kognitive test til udvælgelsen af pilotelever og andre funktioner inden for Flyvevåbnet og en ny personlighedstest.

Du vil også få ansvar for nogle af vores øvrige udvælgelser til uddannelser i Forsvaret. Det er bl.a. konstabeluddannelserne, specialstyrkeuddannelserne og sergentuddannelserne.

Du bidrager til den fortsatte faglige udvikling af sektionens psykologer, hvor opfølgning, evaluering og kvalitetssikring af vores udvælgelsesmetoder vil være en central del af arbejdet.

Den første forebyggende indsats mod psykiske efterreaktioner hos vores udsendte soldater, sker allerede ved udvælgelsen, som er vores ansvar. Derfor skal du være indstillet på, også at være med til at fravælge ansøgere på baggrund af din faglige vurdering.

Der vil være mulighed for at deltage i internationalt samarbejde samt nationale og internationale konferencer relateret til testning og selektion.

Vi bestræber os på at holde ca. 6 psykologmøder om året med henblik på både social og fælles faglig udvikling. Der vil også være mulighed for individuel kompetenceudvikling i form af enten relevante kurser eller efteruddannelse.

Derudover får du selv stor frihed og mulighed for at præge det konkrete indhold af dit job.

Vi er placeret på Nyholm i det centrale København. Du skal forvente en vis rejsevirksomhed, primært til Forsvarets lokaliteter i Jylland.
Om dig
Du er psykolog med mindst 3 års anciennitet og gerne autoriseret. Du har erfaring med interview, personvurdering, testtilbagemelding, -udvikling og -evaluering. Det er en fordel, hvis du trives med at lave statistiske undersøgelser og underbygge vores praksis med evidens fra forskningen.

Vi har en bred berøringsflade internt, men også eksternt med vores kunder, som typisk vil være skolerepræsentanterne. Det er derfor vigtigt, at du trives med udadvendt kontakt, er relationsskabende og ser fordelen ved tværfagligt samarbejde.

Du agerer selvstændigt, har en veludviklet sans for kvalitet og optimering og en velfunderet faglig ballast.

Det er en fordel at være omstillingsparat og fleksibel, da vores hverdag hurtig kan ændre karakter og prioriteterne ændre sig.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Derudover er der mulighed for forhandling af et personligt tillæg på baggrund af dine kvalifikationer til stillingen. Til stillingen er der knyttet en fuldt arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Jimmi Andreasen på 7281 9289. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Stillingen er på fuldtid 37 timer ugentlig og til besættelse pr. 1. november 2021.

Ansøgningsfristen er søndag den 19. september 2021 og vi forventer at afholde samtaler i uge 38 og 39. Ansøgere, der inviteres til samtale, må være indstillet at skulle gennemgå enkelte prøver fra vores testbatteri.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig som minimum vedhæfte ansøgning, CV, uddannelses- samt evt. autorisationsbevis. Vær opmærksom på, at filerne kun kan vedhæftes i PDF-format.


OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

03.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent