Fortsæt til indhold

Analytisk stærk konstabel til Electronic Warfare Kompagniet i Fredericia


Analytisk stærk konstabel til Electronic Warfare Kompagniet i Fredericia

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning?
Om os
Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne.

Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således opgaver løses på det bedst mulige grundlag. Medarbejderen ved EWKMP er generelt
karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed. Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er beliggende i Fredericia, og hører under ISR bataljonen, der er beliggende i Varde.
Om stillingen
Analysesoldaten er karakteriseret ved at have en alsidig viden om den taktiske efterretningstjeneste, herunder en taktisk og teknisk viden om, hvordan modstanderen kan identificeres, detekteres og moniteres i det elektromagnetiske spektrum.

Du vil som analytiker således være en del af en enhed, der til hverdag bruger meget tid på at fordybe sig i forskellige relevante analytiske metoder og teknikker. Der stilles derfor høje krav til din evne til at omsætte det tekniske data til en konkret og tilgængelige viden.

Det forventes ligeledes, at du tager ansvar for det område du bliver Subject Matter Expert (SME) i.

I dit opstartsforløb vil du deltage i EW-basis uddannelsen, som først og fremmest uddanner dig til EW operatør. Dette skal give dig den viden samt de forudsætningerne som er nødvendige for, at kunne indgå i analysedelingen med henblik på at tilgå delingens interne analyseuddannelse. Udover at fokusere på analyseuddannelse bruger vi også tid på at vedligeholde vores grundlæggende soldaterfærdigheder.
Om dig
Du er konstabel og har en grundlæggende militæruddannelse.

Du har mod på at tilegne dig viden og færdigheder, så du med tiden bliver specialiseret indenfor efterretningsanalyse.

Vi har en omskiftelig hverdag. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen samt udviser parathed til at gøre tingene på nye måder.

Derudover er du selvstændig og kan aktivt tage del i din personlige og faglige udvikling. Vi forventer tillige, at du opsøger nyeste viden og dygtiggør dig inden for dit speciale samt, at du uopfordret kan igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.

Det er vigtigt, at du har gode skriftlige og mundtlige kundskaber, både i dansk og engelsk, da en stor del af arbejdet består af at formidle viden, blandt andet til udenlandske samarbejdspartnere.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har kendskab til andre sprog f.eks. russisk, arabisk eller andet relevant for det militære virke.

Det er en fordel, hvis du har flair indenfor IT, da vi arbejder i mange forskellige programmer og generelt beskæftiger os indenfor et teknisk fagområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere information om stillingen kontaktes DF/ANLYDEL på telefon 72 82 95 25; mail: EFR-1B-250D@mil.dk. Alternativt kontaktes NK/ANLYDEL på telefon 50 89 76 75; mail: EFR-1B-261A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021. Samtaler afholdes i uge 40/41. Ansættelse pr. 1. november 2021 eller snarest muligt herefter.


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

03.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent