Fortsæt til indhold

Elektronikfagtekniker til SATCOM- sektionen


Elektronikfagtekniker til SATCOM- sektionen

Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark. Vi leverer også de informationssystemer, som de indsatte enheder har brug for. Bataljonen er således involveret i støtte til stort set alle Forsvarets operative aktiviteter på den ene eller anden måde.

I SATCOM er vi værnsfælles teknisk ansvarlig for driften af alle operative satellitforbindelser til støtte for Forsvarets missioner, operationer og øvelser, både nationalt og internationalt. Vi er fysisk placeret i Karup, men er en integreret del af Communication and Information System Operationsstøttebataljonens daglige drift og dermed en del af Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Vi er præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til en fælles opgaveløsning. Der arbejdes ofte autonomt med specielle opgaver og arbejdstempoet kan ofte være højt, for enten at kunne imødekomme pludselige operative behov/ændringer - for at kunne være klar inden brugerne starter aktiviteterne, eller for at løse problemer på de operative satellitforbindelser.
Om stillingen
Du vil være SATCOM tekniske sagsbehandler indenfor satellitkommunikationsmateriel på det operative niveau, både for eksisterende systemer og i forbindelse med nyanskaffelser. Det betyder, at du indgår som resurseperson i projektarbejde i samarbejde med blandt andet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-styrelse (FMI) når nyt materiel skal hhv. anskaffes og implementeres.
Du skal – under inddragelse af de operative brugere – bidrage til udarbejdelse af brugerspecifikationer, når nyt materiel skal indkøbes. Ligeledes skal du indgå i arbejdet med at udarbejde vedligeholdelsesdirektiver, eftersynsbestemmelser og vedligeholdelsesstyklister på nyanskaffede satellitkommunikationsmateriel.

Når nyt materiel skal introduceres, har du en afgørende rolle i at planlægge og gennemføre implementering af materiellet ved de operative enheder i samarbejde med FMI, herunder tilsikre, at undervisning for teknikere og brugere gennemføres samt møder kravene. Du skal løbende opdatere og kontrollere den tekniske dokumentation, når der kommer ændringer fra leverandørerne på materiel, der er i drift.
Du kan selvstændigt søge informationer om materiel der findes på markedet, herunder kunne fremsøge materialer når erstatninger skal findes.

Du vil som resurseperson deltage i sparring og kompetenceudvikling af enhedens tekniske personel samt bidrage til effektivisering og optimering af driften.
Du indgår også i gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med chef og næstkommanderende.

Der bliver fra de operative brugere nationalt og internationalt stillet høje krav til SATCOM opgaveløsning. Du får en væsentlig andel i, at SATCOM fortsat leverer løsninger af høj kvalitet til de operative brugere. Du vil få brede rammer for at udfolde dine kompetencer og stillingen indeholder en stor grad af selvstændighed, indflydelse og ansvar.

Du vil have fast tjenestested i Karup.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent med påbegyndt eller udarbejdet uddannelsesplan for en Militær Akademi Uddannelse (MAU) og har teknisk baggrund som elektronikfagtekniker. Du besidder stærke faglige kompetencer indenfor satellitkommunikationsområdet, og har en naturlig interesse for elektronik. Du skal kunne arbejde i SAP/DeMars, udvise selvstændighed og ansvarlighed overfor job og opgaver.

Du har gode kommunikative egenskaber, både i skrift og i tale på dansk og engelsk, da du i stillingen har en bred kontaktflade til samarbejdspartnere nationalt såvel som internationalt inden for satellitkommunikationsområdet.
Du har desuden kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort, truckcertifikat og er omskolet til teleskoplæsser.

Du er omstillingsparat og du formår at arbejde under operative forhold, herunder levere tekniske løsninger rettidigt så SATCOM i tide kan støtte de operative enheder.
Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er desuden god til at samarbejde og du kan formidle budskaber fra ledelsen til resten af sektionen. Endvidere er du serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og opgaver skal løses med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisa-tionsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lars Iversen på mail: FSR-3B-200A@mil.dk eller på telefon: 72 82 68 51.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 26. september 2021 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 41.
Stillingen er til besættelse 1. november 2021. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

03.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent