Fortsæt til indhold

Efterretningsbefalingsmand/Sikkerhedsofficer ved Landsdelsregion Øst, København


Efterretningsbefalingsmand/Sikkerhedsofficer ved Landsdelsregion Øst, København

Har du lyst til at indgå i enhed som prioriterer sikkerhedsområdet, og hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet?
Om os
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København.

Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver.

Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i totalforsvaret. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab. Chefen for Landsdelsregionen tillægger sikkerhedsbevidsthed indenfor regionen den største opmærksomhed.
Om stillingen
Landsdelsregion Øst Sikkerhedsofficer (LRGNE SIKOF) er ansvarlig for alle elementer indenfor sikkerhedstjenesten ved Landsdelsregionen. LRGNE SIKOF er rådgiver for den militære sikkerhedstjeneste for CH LRGNE, og er central for chefens risikostyring af den militære sikkerhed.

LRGNE SIKOF referer til chefen for efterretningssektionen, og indgår i et dygtigt team af efterretningsfolk, som støtter hinanden i kvalitetssikring af produkter.

LRGNE SIKOF planlægger, tilrettelægger og gennemfører kontrol af den militære sikkerhedstjeneste og er rådgiver for sikkerhedsofficererne ved LRGNE dispositionsenheder, som er regionens seks hærhjemmeværnsdistrikter og SSR. I den forbindelse planlægger LRGNE SIKOF et årshjul for tilsynsvirksomhed ved dispositionsenhederne og deres underafdelinger, hvor formålet er at fastholde en høj standard af fysisk sikkerhed og sikkerhedsbevidsthed.

LRGNE SIKOF er overordnet ansvarlig for stabens sikkerhed, og støttes heri af en sikkerhedsassistent, IT-sikkerhedsofficer og LRGNE kryptokustoder. LRGNE SIKOF repræsenterer LRGNE i relevante arbejdsgrupper indenfor militær sikkerhed – bl.a. under hjemmeværnskommandoens sikkerofficers ledelse, og indgår i det uformelle netværk af sikkerhedsofficerer på kastellet og nærtliggende garnisoner.

LRGNE SIKOF har sammen med stabens FES-koordinator desuden ansvaret for at koordinere de fysiske sikringsprojekter indenfor LRGNE, som fremgår af PSIK-databasen. Dette sker i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarets Efterretningstjenestes militære sikkerhedsafdeling og Hjemmeværnskommandoen.

Da LRGNE SIKOF skal kunne rådgive i hjemmeværnets frivillige struktur, må det forventes at enkelte møder, rådgivning og tilsynsvirksomhed ligger udenfor normal arbejdstid.
Om dig
Du er seniorsergent, og har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Du er helhedsorienteret, har gode samarbejdsevner, arbejder selvstændigt-struktureret og er en rutineret sagsbehandler – gerne fra tidligere stabstjeneste, hvor du er uddannet og fortrolig med WorkZone og DeMars.

Det vil være en fordel, hvis du allerede har gennemført sikkerhedsofficersuddannelsen, og er fortrolig med FKOBST 358-1. Det er ønskeligt, at du har forsvarets IT-sikkerhedsofficerskursus. Det er ligeledes ønskeligt, at du gennem tidligere tjeneste har opbygget et godt netværk til f.eks. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, til Forsvarets Efterretningstjenestes militære sikkerhedsafdeling, til hjemmeværnet og til Forsvarets øvrige dele.

Det er på tiltrædelsestidspunktet ikke afgørende om du allerede har uddannelser, som f.eks. Sikringskursus for Forsvaret eller er eksamineret sikringsleder. Råder du ikke allerede over sådanne kurser kan de komme på tale i forbindelse med en yderligere kompetenceopbygning af dig.

Du har gyldigt kørekort til kategori B.

Da opgaverne i sektionen er mangeartede, og ind imellem skal de løses med kort varsel, forventer vi, at du er fleksibel, og klar til at tage en ekstra opgave.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Kastellet i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschefen, Major Niels E. Pedersen, tlf. 72 21 72 55 eller mail LRGNE-CHG2@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. september 2021 og samtaler forventes afholdt løbende eller senest 22. september med reservedag 27. september 2021.

Stillingen er til besættelse 1. november 2021, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Forsvarskommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er, at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

02.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent