Fortsæt til indhold

Base Protection Squadron på Flyvestation Karup søger ny Chef for Flyvevåbnets Basisuddannelse (Genopslag)


Base Protection Squadron på Flyvestation Karup søger ny Chef for Flyvevåbnets Basisuddannelse (Genopslag)

Vi tilbyder dig, at være med til at løse en af FLV vigtigste opgaver og garanterer, at du vil blive mødt med godt humør og får mulighed for at udvikle dig sammen med sektionens professionelle tilgang til opgaverne.
Der er naturligvis spidsbelastningsperioder, men du vil også opleve at der i stillingen er tid og rum til først og fremmest at være leder og det skal du gerne trives med eller ønske at udvikle dig inden for. Der tilbydes altså en lederstilling hvor driften i hovedtræk er selvkørende hvilket giver rummet til den ledelsesmæssige prioritering.
Om os
Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, sergenter og specialister, der er fordelt på tre sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse, Bevogtningstjenesten og Military Working Dog.
Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Flyvevåbnets Basisuddannelse består primært af yngre instruktører og uddannelsesbefalingsmænd, der brænder for at give personel i Flyvevåbnet en god basisuddannelse. I sektionen er der også en kadre ældre og mere erfarne befalingsmænd der sikrer at driften kører. I sektionen er det en del af normalen at flyvevåbnets kommende officerer også frekventerer under deres praktikperioder som både gruppeførere og delingsførere.

Flyvevåbnets Basisuddannelse gennemfører årligt to hold værnepligtige af fire måneders varighed, med start i hhv. februar og august. Parallelt med basisuddannelsen gennemføres endvidere en syv ugers Grundlæggende militæruddannelse for kadetter, der starter på officersbasisuddannelsen. Derudover støtter sektionen med gennemførelsen af erhvervspraktik i Karup seks uger i efteråret. Der er således en stort produktion mål med uddannelse af op imod et halvt tusinde elever årligt.

Flyvevåbnets Basisuddannelse består af 23 stillinger i alt, fordelt på fire delinger. Dertil skal lægges et varierende antal praktikanter og projektstillinger.
Om stillingen
Du vil i stillingen stå i spidsen for et stærkt ledelsesteam med en premierløjtnant, en erfaren seniorsergent samt en række delingsførere på oversergents- eller løjtnants niveauet.
Du bliver ansvarlig for personaleledelse, ressourcestyring og beholdningsansvar. Men også ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af pålagte produktionsmål for sektionen.

Du vil skulle stå for at udvikle sektionen i relation til kendt og fremtidigt opgavekompleks samtidig med at have fokus på udvikling af sektionens pædagogik og instruktørvirke.
Sammen med dit ledelsesteam vil du også skulle tilsikre den løbende kompetenceudvikling af dine befalingsmænd.

Arbejdstiden i sektionen er præget af uddannelserne vi gennemfører, hvorfor du skal regne med ekstra arbejdstid i form af lange dage og øvelser i løbet af uddannelsesperioderne og afspadsering i de mellemlæggende perioder. Der er stor mulighed for at tilpasse din tjeneste med dit privatliv og her have en sund balance.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Alternativt er du premierløjtnant og i gang med eller klar til VUK. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du er først og fremmest en dygtig og engageret leder. Vi forventer at du har erfaring fra stillinger med ledelsesansvar og det er en fordel, at du har erfaring med uddannelsesområdet.
Du skal brænde for at være leder for unge mennesker og have flair og engagement for at udvikle unge befalingsmænd. Du er proaktiv og opsøgende i din tilgang til ledelsesvirket og har viljen til at kæmpe for en sag. Du er et godt forbillede, der kan gå forrest og sætte dig i respekt i kraft af god holdning og din personlige fremtræden.
Du tænker i helheder, og er dermed god til at inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- som langtidsplanlægning og er god til samarbejde på tværs af organisationen.
Du kan sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.

Vi forventer, at du er indstillet på at bestride stillingen i minimum to år og gerne gennem en længere periode.

I din ansøgning anmoder vi dig om at redegøre for, hvorfor vi skal vælge dig til en jobsamtale og hvorledes du som kommende kollega opfylder vores forventninger, samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende eskadrillechef kaptajn Martin S.F. Olsen på telefon 41 93 36 05 eller OSW-OB-001@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021.

Ansættelsesdato 1. november 2021, eller hurtigst muligt efter nærmere aftale.

Samtaler forventes afholdt løbende og i umiddelbar forlængelse af fristen.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Mili-tary Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Foto-tjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

02.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent