Fortsæt til indhold

Operativ stabshjælper og forsyningshjælper (KP) til S4 ved 1. Logistikbataljon i Aalborg (Genopslag)


Operativ stabshjælper og forsyningshjælper (KP) til S4 ved 1. Logistikbataljon i Aalborg (Genopslag)

Er du en struktureret og selvstændig forsyningshjælper?

Er du til logistik i felten og på kasernen? Så er du måske den korporal vi søger til logistiksektionen (S4) ved 1. Logistikbataljon.
Om os
1. Logistikbataljon er primært garnisoneret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed; men varetager samtidigt fagansvaret for størstedelen af den taktiske logistik.

Dette omfatter forsynings-, sanitets-, transport-, vedligeholdelses- og bjærgningstjeneste.

Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af fire underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner samt designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarets Sanitetstjeneste.
Om stillingen
Stillingen er benævnt stabshjælper og er placeret i stabsdelingen.

Du skal dog fungere som forsyningshjælper ved logistiksektionen (S4) i Bataljonens stab. Sektionen består i dagligdagen af dig, chefen for sektionen, en logistikbefalingsmand og yderligere en forsyningshjælper fra stabsdelingen.

Under øvelse med Bataljonen indgår du i stabsdelingen som stabshjælper for den operative stab. Her arbejder du sammen med logistikbefalingsmanden primært med intern logistik

Du vil blive en del af en bataljon i udvikling – og en bataljon som prioriterer tid og ressourcer til den interne logistik.

Sektionens primære formål er at understøtte bataljonens drift og forvaltning af sit materiel både ifm. opbygning af materielberedskaber og til uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

I det daglige virke har sektionen stort fokus på understøttelse af den logistiske tjeneste i underafdelingerne, samtidig med der udføres controlling af underafdelingernes logistiske forretninger.

S4 har grundet Bataljonens opgaver, størrelse og bredden i specialerne en stor opgaveportefølje, hvorfor hverdagen i sektionen til tider kan være travl, men samtidig også alsidig med mulighed for udfordring og egen udvikling gennem forskelligartede opgaver og ansvar.

Som resten af sektionen vil du i dagligdagen have frie rammer ift., hvordan driftsopgaverne afvikles.

Endvidere er der mulighed for vedligeholdelse af egne soldaterfærdigheder og af din fysiske form, idet Bataljonen lægger vægt på opretholdelse af grundlæggende militære færdigheder.

Der er på stillingen aftalt et midlertidigt funktionstillæg frem til 31 DEC 2023. Vi er ud over dette klar til at tale om et kvalifikationstillæg af en vis størrelse.
Om dig
Du er udnævnt koporal. Alternativt er du en erfaren konstabel.

Du er uddannet i myndighedsbeholdning, har arbejdet som forsyningshjælper eller logistikhjælper.

Det forventes, at du har gode færdigheder i MM modulet i DeMars, og det er endvidere ønskeligt, at du er uddannet i PM modulet.

Du har kørekort til kategori C og gerne til kategori E. Endvidere er det ønskeligt, hvis du har truckcertifikat og er omskolet til noget af hærens løftekapacitet som f.eks. topløfter, teleskoplæsser eller lignende. Det er samtidig ønskeligt, at du har grunduddannelse i ADR.

Det er absolut nødvendigt, at du har en professionel indstilling til tjenesten, kan arbejde selvstændigt og er initiativrig.

Desuden har du en naturlig forudseenhed, således du kan bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning. Derudover lægges der vægt på, at du er en udadvendt, fleksibel og serviceminded person, der kan bevare overblikket.

Vi forventer, at du er i stand til at anvende din arbejdstid fornuftigt og selvstændigt kan løse pålagte arbejdsopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S4, Kaptajn Louise Braae på TRR-1B-S40A@MIL.DK eller telefon 72 83 62 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

02.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent