Fortsæt til indhold

Dygtig og engageret efterforsker søges til Auditørkorpset


Dygtig og engageret efterforsker søges til Auditørkorpset

En stilling som auditørfuldmægtig ved den militære anklagemyndighed er ledig og ønskes besat pr. 1. december 2021 eller efter nærmere aftale.
Om os
Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler straffesager mod militært personel i ind- og udland.

Forsvarsministeriets Auditørkorps beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale) fordelt mellem Generalauditoriatet i København og Auditørkontoret i Viborg samt et mindre afdelingskontor i Gentofte. Den ledige stilling er placeret ved afdelingskontoret i Gentofte.

Forsvarsministeriets Auditørkorps behandler militære straffesager i Danmark samt sager vedrørende danske styrker i internationale militære operationer og dansk tjenstgørende personel i udlandet m.v. Auditøren møder i militære straffesager i byret og landsret.
Om stillingen
Auditørkontoret, herunder afdelingskontoret i Gentofte, ledes af en Auditør og består herudover af et antal jurister og administrative medarbejdere samt i alt 8 efterforskere, herunder en efterforskningschef og en viceefterforskningschef. 3 af efterforskerne er placeret ved afdelingskontoret i Gentofte.

Som auditørfuldmægtig skal du med reference til efterforskningschefen varetage efterforskning i militære straffesager m.v. samt varetage undervisningsopgaver i efterforskningslære m.v. på Forsvarets skoler.

Vi tilbyder en spændende arbejdsdag og et uformelt arbejdsmiljø. Vi lægger stor vægt på at fastholde et godt kollegialt samarbejde med tæt sparring mellem de forskellige personalegrupper. Selvom vi ofte har travlt, så finder vi det væsentligt for trivslen, at der er en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. Det er endvidere af særdeles stor betydning, at alle vores medarbejdere er fagligt up to date, hvorfor vi anvender betydelige ressourcer på efter- og videreuddannelse.

Om dig
Du har en solid politimæssig uddannelse og har indgående erfaring med efterforskning af straffesager, ligesom du har engagement og gode evner for samarbejde i et tværfagligt miljø samt fokus på kvalitet.

Du er effektiv og omhyggelig og kan bidrage til kvalitets- og legalitetssikring og herunder være med til at sikre, at alle relevante efterforskningsskridt gennemføres under iagttagelse af straffeprocesuelle forskrifter.

Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvaret og militære forhold i øvrigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter Protokollat der omhandler officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet.

Hvis du allerede er tjenestemandsansat, kan du søge om at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da ansættes i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte auditørfuldmægtige i Auditørkorpset.

Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner med tjeneste indtil videre i Forsvarsministeriets Auditørkorps, afdelingskontoret i Gentofte.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du er underlagt lov om forsvarets personel, og at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

Auditørfuldmægtige er undergivet den militære beordringspligt med henblik på tjenesterejser til udlandet i forbindelse med udsendte danske styrker.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte efterforskningschef Hans Herluf Pedersen på tlf. 7281 1080.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på tlf. 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 23. september 2021

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK)
Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejelovens regler træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Reglerne, der regulerer den militære anklagemyndigheds virke, findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarsministeriets Auditørkorps varetager også en række andre opgaver, herunder sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnsmedlemmer. Læs mere om Forsvarsministeriets Auditørkorps på www.fauk.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent