Fortsæt til indhold

Efterretningsofficer til Counterintelligence og Sikkerhedssektionen ved 2 Military Intelligence Bataljon (Genopslag)


Efterretningsofficer til Counterintelligence og Sikkerhedssektionen ved 2 Military Intelligence Bataljon (Genopslag)

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser, så tilbyder vi en udfordrende stilling som efterretningsofficer ved CI- og SIK SEK i Varde.

Om os
2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en kapacitetsbataljon, bestående af uddannelsesenheder, efterretningsindhentnings-, og analyse- samt påvirkningskapaciteter.

2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte styrkebidrag med fokus på taktisk efterretningstjeneste.

I 2 MIBTN indgår bl.a. Counterintelligence og Sikkerhedssektionen (CI- og SIK SEK), som løser sikkerhedsefterretningsopgaver samt inspektionsvirksomhed. Opgaverne udføres i et tæt samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), samt øvrige nationale og internationale samarbejdspartnere inden for CI og sikkerhedsområdet.

CI- og SIK SEK består af særligt udvalgte og uddannede efterretningsmedarbejdere, der hver især er specialiserede, således de tilsammen løser efterretningsmæssige opgaver inden for hele CI og den militære sikkerheds opgaveportefølje.

EFR motto er ”Viden er styrke”, mens 2 MIBTN motto er ”Amat Victoria Curam – Sejr Kræver Forberedelse”.

Vi lægger således vægt på at levere rettidige og brugerorienterede efterretninger til styrkelse af chefernes beslutningsgrundlag og soldaternes sikkerhed. Vi er fagligt fokuseret på sikkerhed og diskretion. Endelig finder vi at traditionelle militære dyder fortsat har værdi, hvorfor disse håndhæves.
Om stillingen
Efterretningsofficer/sikkerhed (EO/SIK) har som hovedopgaver at assistere CH CI- og SIK SEK i den daglige gennemførelse af forebyggende sikkerhedstjeneste, herunder at gennemføre militære sikkerhedseftersyn. EO/SIK vurderer og analyserer modtagne efterretninger og trusselsvurderinger med henblik på at implementere dem i virket med militær sikkerhed. EO/SIK forestår endvidere efterretningsbriefinger samt underviser indenfor de forskellige discipliner i efterretningstjenesten.

Hovedformålet er, at støtte udviklingen samt uddannelsen inden for militær sikkerhed (MIL SIK) og herunder støtte med skarp eftersynsvirksomhed og vejledning inden for den militære sikkerhedstjeneste.

Opgaverne omfatter desuden risikostyring, analyse og uddannelse inden for sikkerhedsområdet, samt gennemførelse af sikkerhedseftersyn ved Hærens myndigheder og udsendte styrkebidrag. Risikostyring gennemføres under anvendelse af en række forskellige analyseværktøjer, og i samarbejde med FE, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen og øvrige samarbejdspartnere.

Ligeledes omfatter opgaverne sagsbehandling samt afrapportering til støtte for HKO/G2 arbejde med den forebyggende sikkerhed.

Du vil samtidigt fungere som sektionens næstkommanderende og varetage sektionens opgaveløsning i chefens fravær. Du er nærmeste leder for sektionens to efterretningsbefalingsmænd EBM/SIK.

Der må påregnes en del rejseaktivitet, både nationalt og internationalt.

Tjenesten som officer ved Efterretningsregimentet giver gode muligheder for en bred vifte af tjeneste- og karrieremuligheder inden for efterretningstjenesten samtidigt med geografisk stabilitet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade. Alternativt er du premierløjtnant, som er vurderet egnet til at gennemgå føringskursus, og kan ansættes på en uddannelsesaftale.

Du besidder veludviklede analytiske anlæg, har gode kommunikative evner og behersker engelsk i skrift og tale. Hertil kommer gode tekniske og IT-færdigheder.

Du ønsker at dygtigøre dig indenfor sagsbehandling med reference til NIV I og II. Fortrolighed med skrivelsers opstilling samt Wokzone er en fordel. Mundtlig og skriftlig sagsfremstilling er du bekendt med, ligesom du leverer en høj standard ved rapportering. Med baggrund i bestemmelsesgrundlaget er du velargumenteret og har øje for detaljen.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har gennemført sikkerhedsofficerskursus, forsvarets sikringskursus og kurser inden for IT sikkerhed samt CYBER. Ligeledes er det ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer, stabstjeneste og efterretningstjeneste.

Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Forløbet omfatter nationale og eventuelt internationale kurser inden for fysisk sikkerhed samt dele af sikkerhedsefterretningstjenesten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chef CI- og SIK SEK: Major Peter Rønning, Internet: EFR-2B-400A@MIL.DK Mobil: +45 91 33 45 95.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 36.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent