Fortsæt til indhold

Arbejdsmiljørådgiver til arbejdsmiljøkontoret ved Hærkommandoen i Karup


Arbejdsmiljørådgiver til arbejdsmiljøkontoret ved Hærkommandoen i Karup

Kunne du tænke dig at arbejde med og være med til at udvikle arbejdsmiljøet i Hæren og indgå i et team bestående af gode og dygtige kollegaer? Så opfordres du til at søge stillingen som arbejdsmiljørådgiver ved Hærkommandoen (HKO).
Om os
Funktionen som arbejdsmiljørådgiver er placeret på arbejdsmiljøkontoret, der er en del af Ledelsessektionen i Hærkommandoen. Vi er et engageret team på 14 faste medarbejdere, militære og civile. Vi løser en bred vifte af opgaver, alle med fokus på at støtte chefen for Hærkommandoen og den øverste ledelses aktiviteter.

Opgaverne omfatter i stort alt, der sikrer, at chefen for Hærkommandoen sammen med hans øverste ledelse til stadighed har de allerbedste betingelser for at lede og føre Hæren. Ledelsessektionen løser opgaver på tværs af staben.

Vi tilbyder en udfordrende hverdag i en spændende, dynamisk og meget velfungerende ledelsessektion, hvor faglighed, sammenhold og humor spiller en stor rolle. Vores fokus er på at løse opgaverne, men også i muligt omfang at udvikle den enkeltes potentiale.

Arbejdsmiljøkontoret varetager til dagligt de overordnede opgaver indenfor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Hæren samt forestår vejledning og rådgivning til Hærens myndigheder. Daglig leder af Arbejdsmiljøkontoret er Hærens arbejdsmiljøinspektør (AMI).
Om stillingen
Som arbejdsmiljørådgiver er du stabschefens nærmeste rådgiver indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Du har til opgave at støtte og rådgive såvel medlemmerne i stabens arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalget som stabens chefer, ledere og medarbejdere indenfor arbejdsmiljøområdet.

Som en naturlig del af arbejdet, er du ansvarlig for, at evt. udfordringer på arbejdsmiljøområdet håndteres efter gældende forskrifter og retningslinjer.

Arbejdsmiljørådgiveren medvirker tillige til, at der igangsættes nødvendige og forebyggende tiltag med henblik på, at minimere risikoen for, at stabens medarbejdere kommer til skade eller på anden måde lider overlast i relation til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Som stabens arbejdsmiljørådgiver bistår du Hærens arbejdsmiljøinspektør i håndtering af de administrative og strategiske opgaver, der relaterer sig til arbejdsmiljøvirksomhed i Hæren.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med Hærens øvrige 9 arbejdsmiljørådgivere omkring driften og udviklingen af arbejdsmiljøvirksomheden i Hæren. Du vil selvstændigt skulle kunne indgå i tværfaglige arbejdsgrupper og projekter med bl.a. Forsvarskommandoen, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA) samt øvrige aktører indenfor for arbejdsmiljøområdet.

Stillingen er placeret i Karup, og der må forventes nogen rejseaktivitet i Danmark eksempelvis ifm. møder, tjenestestedsbesøg og konferencer/uddannelser.
Om dig
Du har en videregående uddannelse, evt. professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende og praktisk erfaring inden for kontorarbejde samt evt. kendskab til Forsvaret.

Du har kendskab til at arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og er motiveret for at lære om og udvikle dig indenfor arbejdsmiljøområdet.

Du er fleksibel i forhold til arbejdstid med hensyn til at kunne deltage i kontaktbesøg ved bl.a. Hærens myndigheder og i forbindelse med deltagelse i uddannelser og seminar m.m.

Du trives med at løse administrative og koordineringsopgaver samt har stor erfaring i brugen af MSOffice og SAP.

Du er motiveret for at indgå i et tæt samarbejde med Hærens arbejdsmiljøinspektør mhp. at udvikle sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige arbejdspladser i Hæren.

Vi ser også gerne, at du:
- Trives med løsning af komplekse opgaver
- Er effektiv og har høj sans for kvalitet
- Er udadvendt, imødekommende, engageret, respektfuld og kan kommunikere i øjenhøjde på alle niveauer
- Er struktureret og målrettet, og påtager dig et personlig ansvar for at skabe resultater

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har:
- Kendskab til Forsvarets arbejdsmiljødatabase (FAD)
- Kendskab til forebyggelse og anmeldelse af arbejdsskader
- Kendskab til Share-Point på bruger niveau
- Kendskab til Workzone

Alt efter dit erfaringsniveau og dine kompetencer sørger vi for, at du bliver klædt på til jobbet, og vi vil investere i dig og din udvikling i form af oplæring, kurser og evt. uddannelser.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved lederen for Arbejdsmiljøkontoret, chefsergent Klaus Skindhøj på telefon 4132 0221.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021 og vi forventer at gennemføre samtaler i Karup umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent