Fortsæt til indhold

Sektionschef for militære overenskomster


Sektionschef for militære overenskomster

Vil du stå i spidsen for en sektion, som via kollektive aftaler med de faglige organisationer, understøtter vigtige sikkerhedspolitiske opgaver for Danmark i, ind og udland? Har du erfaring med det statslige overenskomstområde og er du en dygtig forhandler? Trives du med en dagligdag med udfordrende og komplekse problemstillinger? Så er jobbet som sektionschef for militære overenskomster i Forsvarsministeriets Personalestyrelse måske noget for dig?
Om os
Sektionen for militære overenskomster er en del af Overenskomstafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. Vi forhandler og fortolker en række overenskomster og aftaler for Forsvarsministeriet, herunder en række overenskomster for militært ansatte, som er unikke for ministerområdet og derfor indgås af os på delegation fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Sektionens opgaver består hovedsageligt i at:

• Rådgive Forsvarets chefer og HR-medarbejdere om brug af overenskomster og aftaler.
• Fortolke aftaler og træffe afgørelse i sager om overenskomst- og aftalemæssige forhold.
• Samarbejde med Forsvarets myndigheder og de faglige organisationer om løsninger, som understøtter Forsvarets skiftende behov, f.eks. som følge af ændrede opgaver og operationsmønstre i, ind- og udland.
• Gennemføre overenskomstforhandlinger og øvrige aftaleforhandlinger med de faglige organisationer.

Sektionen består af 10 medarbejdere og en sektionschef.
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der er god mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling, og hvor du i høj grad har mulighed for at påvirke din hverdag.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde, på at være professionelle og ikke mindst på at yde en god service overfor vores kunder.
Om stillingen
Som sektionschef har du det daglige ansvar for sektionens arbejdsprocesser, rådgivning og produktion af sager samt personaleansvar for 10 engagerede og dygtige medarbejdere – hovedsagelig akademikere. Du bruger en stor del af din tid på sparring, kvalitetssikring og koordination af sektionens produkter og opgaver. Sektionens opgaver nyder stor bevågenhed, og du skal løse opgaverne ved at samarbejde og forhandle med en lang række af interessenter, herunder ministerområdets myndigheder, de militære faglige organisationer samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Du har en travl hverdag med ansvar for et stort fagligt område, hvor du skal holde hovedet koldt, og hvor kendskab til detaljen ofte er helt afgørende.
Om dig
Du er samfundsvidenskabelig kandidat, f.eks. cand. jur. eller cand. scient. pol. Du kan også være officer, f.eks. major/orlogskaptajn eller kaptajn/kaptajnløjtnant.

Du har gode teoretiske og analytiske kompetencer samt erfaring med ledelse eller talent for ledelse. Du har erfaring med forhandling og ledelse af forhandlinger, og er i stand til at nå resultater i samarbejde med sektionens interessenter og modparter. Du kan håndtere mange komplekse sager på én gang, og er i stand til både at dyrke deltaljen og skabe overblik og retning for både medarbejdere og interessenter. Du har grundigt kendskab til overenskomstområdet – gerne det statslige. Kendskab til Forsvaret vil desuden være en fordel.
Du har en god forståelse for tal, er fortrolig med regneark og kan gennemskue beregninger af omkostninger ved ændringer af aftaler om løn- og ansættelsesvilkår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan søges af civile, officerer og beredskabsofficerer.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og sektionschefer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er i gang med en at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Er du civil vil du blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Afhængig af dine kvalifikationer er der mulighed for at forhandle individuelle kvalifikationstillæg. Dertil, er der en fuld arbejdsgiverbetalt pension.

Derudover tilbydes betalt frokostpause, kantineordning, frugtordning, - og fleksibel arbejdstid samt mulighed for sociale aktiviteter gennem bl.a. idræts- og personaleforening.

Som ansat i Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for overenskomstafdelingen Nicolai Christoffersen på telefon 3266 5549 eller fps-ch-ok@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon 7281 9133.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021.

Du bedes søge stillingen via linket. Vedhæft ansøgning, CV og uddannelsesbevis og evt. andre relevante dokumenter i PDF.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent