Fortsæt til indhold

Efterretningsassistent ved Air Control Wing i Karup


Efterretningsassistent ved Air Control Wing i Karup

Raket videnskab, er det ikke. Men derfor må du godt alligevel være interesseret i avanceret militært udstyr og særligt i fly. Drømmer du om, at blive vores kommende efterretningskonstabel, så hører vi gerne fra dig.
Om os
Efterretningssektionen støtter operationer ved Air Control Wing. Sektionen formidler forståelse for den efterretningsmæssige situation for enhedens medarbejdere og ledelse. Desuden gennemfører sektionen uddannelse og undervisning samt studie og analysearbejde.

Der er tale om et spændende og dynamisk miljø inden for et tjenestefelt i konstant udvikling, og dermed et tjenestefelt, hvor du konstant udfordres og udvikles på viden og kunnen.

Efterretningssektionen deltager i løbende i Nationale og Internationale operationer samt aktiviteter gennemført ved hæren og søværnet.

Enheden prioritere uddannelse og udvikling af medarbejdere højt, da høj faglighed er en nødvendighed for opgaveløsningen.
Om stillingen
Stillingen som efterretningsassistent på konstabelniveau. Du vil blive placeret ved Air Control Wings Efterretningssektion, herunder Current Intelligence elementet , hvor du vil indgå som en del af et team under en erfaren befalingsmand.

Vi tilbyder en afvekslende hverdag i et dynamisk flyoperativt miljø hvor du vil skulle fordybe dig i emner af stor vigtighed for afvikling af operationer.

Opgaverne er mangeartede og kan bl.a. omfatte udarbejdelse af oversigtskort over aktiviteter og lister over flystyrker af interesse for Air Control Wings operationer.

Der vil være brug for dig i operationsrummet når vi gennemfører operationer eller når du som ekspert indenfor dit område, medvirker til varsel om den militære situation.
Vi har brug for dine evner til at formidle de vigtige informationer til vores kolleger, hvorfor du vil skulle formidle viden til alle fra operatører og til beslutningstagere.

Jobbet medfører dyb indsigt i luftmilitære operationer og din viden vil være anvendelig på mange områder indenfor Forsvaret.

Stillingen kan medføre arbejde på forskudte tidspunkter og lejlighedsvis rejseaktivitet. Som efterretningsassistent vil du skulle deltage i Internationale operationer samt aktiviteter gennemført ved hæren og søværnet, hvor dit speciale i Air Control Wings efterretning skal anvendes.

Du vil skulle gennemgå et uddannelsesforløb såvel i Danmark som ved forskellige skoler, hovedkvarterer og enheder i udlandet. Dit fokus vil være daglige aktiviteter af interesse for Air Control Wings opgaveløsning.
Om dig
Vi vil rigtig gerne tale med dig hvis du går op i dit arbejde, er pligttro og finder det naturligt at arbejde sammen med andre, men også i perioder kan arbejde selvstændigt.

Kan du holde styr på flere opgaver samtidigt, har interesse og evner for at kombinere data og informationer, er nysgerrig, stabil og kan begå dig i et kommandosystem så har du egenskaber vi efterspørger.

Vi forestiller os, at du eksempelvis haft et arbejde og er i Forsvaret eller gerne vil tilbage til Forsvaret. Måske har du gået i et læringsmiljø en årrække og vil nu prøve et arbejde fyldt med en afvekslende hverdag hvor fly er det store omdrejningspunkt.

Du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale. Engelsk på niveau 2-2-2-2 altså, du kan læse, forstå, kommunikere (føre samtale) og skrive sproget tilstrækkelig godt til, at du og den du kommunikerer med/til forstår indhold.

Kendskab til anvendelse af Microsoft Office pakken er ønskeligt.

Vi ser gerne at du i din ansøgning forklarer, hvorledes du som vores måske kommende medarbejder og konstabel ved vores sektion opfylder vores forventninger samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Steen M. Andersen ACW-OI-004@MIL.DK eller på telefon 72 84 52 30 eller mobil 51 97 12 59.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 42 og 43. Stillingen ønskes besat 1. november 2021 eller aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.10.2021

Indrykningsdato

31.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent