Fortsæt til indhold

Eskadronshjælper til 2. Opklaringseskadron (genopslag)


Eskadronshjælper til 2. Opklaringseskadron (genopslag)

Interesserer du dig for administration på underafdelingsniveau? Sætter du en ære i at være med til at skabe en nemmere hverdag for de operative soldater, og selv have en hverdag hvor der er mulighed for operativ indsættelse i rammen af underafdelingen?
Om os
2. Opklaringseskadron er en ud af to professionelle opklaringsenheder i Hæren, og består af tre stående opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har en stolt, og travl, historie med adskillige internationale indsættelser samt en fortsat travl opgaveportefølje med indsættelser i hhv. beredskaber, NATOPS og INTOPS. Senest har eskadronen løst opgaver i rammen af Mobile Force Protection Teams i Afghanistan.
Eskadronen stiller kontinuerligt én opklaringsdeling til støtte for Hærens panserinfanteribataljoner.

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver. Opgaveløsningen varierer mellem indsættelser med køretøjer, til indsættelser til fods med fuld udrustning. Oftest foregår eskadronens indsættelser bag fjendens linjer, i længere perioder, med ringe til ingen muligheder for genforsyning og støtte udefra.

Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater. Vi har derfor i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, professionalisme, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.
Om stillingen
Eskadronen søger lige nu en eskadronshjælper til kommandosektionen i kommandodelingen. Eskadronshjælperen er eskadronsbefalingmandens højre hånd, og understøtter denne i løsningen af de administrative opgaver i eskadronen.

I den daglige tjeneste hjælper eskadronshjælperen med at udarbejde vagtlister, booke undervisningslokaler, sende kostmeldinger samt støtte med administration af eskadronens arbejdstid.

Eskadronshjælperen søger for dagligt at sende styrkelister til bataljonen, således at denne til stadighed ved hvor meget personel der er til tjeneste.

Eskadronshjælperen er også det praktiske bindeled mellem Garnisonsstøtte Elementet og eskadronen. F.eks. sende/aflevere rejsebestillinger, rejseafregninger, arbejdstidsskemaer ol.

Herudover er en af eskadronshjælperens også, at hjælpe med at opdatere personeloversigter ifbm. afgivelser og andre aktiviteter.

Under operativ indsættelse indgår eskadronshjælperen i eskadronens kommandostation, og støtter eskadronsbefalingsmanden i tilrettelæggelse af personeltjenesten ved eskadronens kommandostation. Endvidere indgår eskadronshjælperen i radiovagtrusten i kommandostationen.
Om dig
Du er uddannet korporal i Hæren, eller som minimum overkonstabel med ønske om at gennemføre uddannelsen til korporal.

Det er ønskeligt at du har tidligere erfaring med administration på underafdelingsniveau, dette er dog ikke et krav, hvis blot du har evnen og viljen til at lære.

I 2. Opklaringseskadron vægter vi professionalisme, høj viljestyrke og lysten til at dygtiggøre sig.

Vi søger soldater der kan arbejde indsat under hårde forhold, også i kommandodelingen, hvorfor vi stiller krav til din fysik.

Du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og du er villig til at nå KAT 3 jf. de operative anbefalinger (Test A: 2500, Test B: 56 ture, Test C: Niveau 3).

Ønskelige uddannelser og omskolinger:
- C/E kørekort
- Kryptooperatør
- DeMars 926 PA
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronchef, kaptajn René Hansen på telefon 91 53 12 64 eller på mail GHR-3B-200A@MIL.DK.

Alternativ kan eskadronsbefalingsmand oversergent Rasmus Baldus kontaktes på telefon 41 38 72 88 eller på mail GHR-3B-201A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.10.2021

Indrykningsdato

31.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent