Fortsæt til indhold

Stabschef for 2. Kapacitetsafdeling ved Danske Artilleriregiment


Stabschef for 2. Kapacitetsafdeling ved Danske Artilleriregiment

Trives du med en hverdag, hvor ikke to dage er ens, hvor du skal have mange og forskelligartede bolde i luften, og hvor din kontaktflade er stor?
Er du en helhedsorienteret, analytisk stærk major med gode samarbejdsevner, der søger et stort ansvar og nye udfordringer?
Trives du med at have stor indflydelse på hele organisationens opgaveløsning?
Så er du måske den kommende stabschef for 2. Kapacitetsafdeling.

Om os
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU).

2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (”Kamp/Panser”; tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m. samt den relaterede kursusvirksomhed.

Hærens Simulationscenter udskilles som selvstændig dispositionsenhed under CH/2KAP fra 1. august 2021.
Om stillingen
Som Stabschef (STCH) i 2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er du overordnet ansvarlig for stabens virksomhed og opgaveløsning. Du refererer direkte til, og er umiddelbar sparringspartner for Afdelingschefen, ligesom du tillige er afdelingens næstkommanderende.

Staben består p.t. af medarbejdere med forskellige grader og vidt forskellig erfaring og baggrund. Staben favner aktuelt områderne S1, S3/5(S8) (UDD) og S4 samt et VEDLELM der også varetager en del af DAR VEDL opgaver og område-bjærgningsstøtte til enheder på øvelse i Oksbøl.

Som stabschef og næstkommanderende ved 2KAP er du et centralt omdrejningspunkt for håndtering og koordination af 2KAP mangeartede og komplekse drifts-, uddannelses- og kapacitetsudviklingsopgaver.

Du vil få en bred og krævende berøringsflade med Regimentsstaben, Hærkommandoen (HKO) samt S7 ved de forskelige bataljoner/afdelinger og de to brigader. Herudover er der også tætte samarbejdsrelationer til FKO (KUA) og FMI i relation til støtten til afprøvning og implementering af nye køretøjer, våbensystemer og materiel til hæren og på nogle områder tillige materiel til hele forsvaret.

Den brede og forskelligartede opgaveportefølje medfører at du er kontaktpunkt for en både intern og ekstern informationsstrøm. Stillingen vil give dig et indgående indblik i opgaveløsningen på det udførende niveau, hvor du på mange områder via din personlige gennemslagskraft og dit engagement skal drive initiativer og beslutninger.

Du navigerer i krydsfeltet mellem NIV III og ansvar 4/5, hvorfor den administrative del af virket tillige vejer tungt.

Du vil skulle forestå en stor del af den mere komplekse sagsbehandling og samtidigt indgå i forskellig tværfaglige fora på tværs af 2KAP mange forskellige ansvarsområder. Du vil samtidigt indgå i 2KAP chefgruppe og deltage i afdelingens mødefora og tværgående sagsbehandling, idet en stor del af denne skal initieres af dig.
Lejlighedsvis vil du også skulle afløse AC og vikariere for denne.

Der er begrænset rejseaktivitet knyttet til stillingen.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller har anden relevant master uddannelse og har om muligt gennemført Operations- og Føringsuddannelsen (OFU). Er du optaget på, eller i gang med gennemførelse af Master i Militære Studier eller OFU, vil der således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Udnævnelse til major finder sted når uddannelseskravet er opfyldt.

Du har en bred indsigt og erfaring fra varierende stillinger i hæren, herunder tjeneste som underafdelingschef. Du bør desuden have erfaring fra operative og forvaltningsfaglige funktioner på niveauet og gerne have forrettet tjeneste på NIV III eller højere.

Interesse og rutine i organisatoriske, uddannelsesmæssige og forvaltningsmæssige forhold vil være en ubetinget fordel.

Din væsentligste kompetence er din ledelsesstil, som ventes at være anerkendende, opsøgende, lyttende, udfordrende og skalerbar, da du grundet organisationen kontinuerligt konfronteres med spørgsmål og forhold, der kræver afklaring.

Emner og temaer spænder særdeles vidt og fordrer, at du kan kommunikere situationsbestemt, direkte, i klart sprog og i øjenhøjde med personel på (næsten) alle niveauer.

Du vil desuden blive udfordret på din dømmekraft, da du dagligt træffer beslutninger i sager af vidt forskellig karakter og jævnligt med implikationer for flere end blot 2KAP.

Du bør tillige besidde en række personlige kompetencer, hvoraf de væsentligste er:
• Indlevelsesevne og helhedssyn,
• udadvendt og team-orienteret,
• lyst til at opbygge netværk i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet,
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i Oksbøl.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende midlertidige stillingsindehaver, major Søren I. Madsen på telefon +45 2237 7316, Email: dar-2a-s50a@mil.dk eller CH 2KAP, OL Lars K. Lauge Kristensen, telefon +45 7283 8500, Email: DAR-2A-CH@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Tiltrædelse: 01. november 2021.

Du bedes fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledel-sessystem samt køretøjer.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en stab og et Tjenestegrensinspektørelement.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk. Du skal dog være opmærksom på, at vores teamsite (også) er under udvikling og forventes færdig i 2. halvår 2021.

Om Oksbøl garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregi-mentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet spar-ring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

31.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent