Fortsæt til indhold

Tør du påtage dig at skabe sammenhæng i koncernens materielplanlægningsprocesser


Tør du påtage dig at skabe sammenhæng i koncernens materielplanlægningsprocesser?

Kan du skabe og fastholde overblik over processammenhænge fra doktrin til transaktionskode – og vil du kunne trives i et udfordrende proces- og ledelsesmiljø på tværs af koncernen med et særligt fokus på at skabe processynergi i den nyetablerede Supply Chain Division?

Så har vi måske en stilling til dig som Forretningsprocesmanager for materieldriftsplanlægning i Forretningsprocesafdelingen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup.
Om os
Stillingen indgår i Forretningsprocesafdelingen i Center for Styring, som er en del af FMI’s Supply Chain Division. Forretningsprocesafdelingen koordinerer, udarbejder og udvikler FMI’s overordnede forvaltningsgrundlag for koncernens tværgående processer for Forsyning, Indkøb og Vedligehold – samt gennemfører den afledte daglige drift og brugerstøtte i relation til processernes håndtering i DeMars.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet, hvorfor du får en helt unik mulighed for selv at definere, hvordan funktionen bedst varetages.

Funktionen omfatter udvikling af det doktrinære grundlag og proceslandskab for procesområdet med inddragelse af relevante interessenter ift. både input, planlægningsaktiviteter og output – samt de afledte forretningsprocesmæssige krav til datadrevet systemunderstøttelse, som du efterfølgende skal styre som Forretningsprocesmanager.

Som Forretningsprocesmanager står du for procesudvikling, undervisning og controlling samt funktionalitetsudvikling af systemunderstøttelsen af Materieldriftsplanlægningsprocessen i DeMars ud fra forretningens behov i tæt samarbejde med koncernens brugere og vores interne IT-leverandør (Kapacitetsansvarlig Koncern IT).

Du varetager dette i den faglige ramme af FMI’s overordnede planlægningsprocesser i tæt koordination og integration med afdelingens øvrige sektioner, der procesmæssigt er dybt afhængige af materieldriftsplanlægningens produkter. Herunder vil du skulle forestå kontakt til og relationsmøder med resten af FMI, øvrige styrelser og eksterne samarbejdspartnere. Det gør du med særlig vægt på at bidrage til en fortsat udvikling af Supply Chain i FMI og tilsvarende centrale forretningsudviklingstiltag ved koncernens øvrige styrelser.

Du vil komme til at indgå i et dynamisk og involverende storrumskontor i Ballerup, hvor du sammen med kolleger fra afdelingen - gennem videndeling og interaktion - arbejder mod fælles mål.


Om dig
Som person skal du kunne skabe fælles mål og retning i et foranderligt - og til tider krævende - miljø i krydspresset mellem de overordnede strategiske visioner, forretningsinteressenter og konkrete brugerbehov i forhold til deres opgaveløsning.

Du skal - med helheden for øje – således kunne samarbejde med alle niveauer lige fra yngste planlægger til koncernens styringsansvarlige chefer - og er derfor proaktiv og resultatorienteret med en god portion personlig gennemslagskraft. Du er samtidigt vant til at navigere i en stor organisation, hvor du trives med at opbygge og vedligeholde relationer baseret på gensidig tillid og faglig respekt.

Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau eller en baggrund som officer med gennemført videreuddannelsestrin II/Leder (VUT-II/L) eller tilsvarende og med relevant erfaring fra stabstjeneste ved styrelse eller NIV II.

Alternativt er du M321/M322 og godt i gang med at kvalificere og uddanne dig til M331 niveau, hvilket du er vurderet egnet til.

Ansættelsesvilkår
Er du civil sker ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for forhandling af tillæg. Herudover er der til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er M321/M322 og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen i din nuværende grad mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som M321/M322 i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som M331 kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Stillingen har fast tjenestested i Ballerup, men da området dækker hele koncernen, må rejseaktivitet mellem landsdelene påregnes.

Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du rette henvendelse til afdelingschef Kai Bekker på tlf. 2121 5920.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf. 7281 9144.

Stillingen er til besættelse snarest og ansøgningsfristen er søndag den 22. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Send os din motiverede ansøgning og dit opdaterede CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Det er ikke et krav, men hvis du er officer, eller i forvejen er civil ansat i koncernen, må du gerne vedlægge ansøgningen din seneste FOKUS bedømmelse.

Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
FMI har det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 2.000 medarbejdere fordelt på ca. 1.500 civile og 500 militære. Godt 900 medarbejdere er ansat i Supply Chain Division (SCD), hvor medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Ballerup. SCD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater og koncernens øvrige medarbejdere med alt fra snørebånd til køretøjer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.09.2021

Indrykningsdato

31.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent