Fortsæt til indhold

Elektriker søges til GUNNAR THORSON, Frederikshavn


Elektriker søges til GUNNAR THORSON, Frederikshavn

Er du uddannet elektriker eller lignende og sætter pris på en hverdag med frihed under ansvar, skiftende arbejdsopgaver og gode kollegaer, så er du måske vores nye elektriker.
Om os
GUNNAR THORSON er en af to store miljøenheder i Division 32, som er underlagt 3. eskadre. Skibet har cirka 100 operative sejldage om året. Det opererer hovedsageligt i dansk farvand og det typiske sejladsmønster er af 5-10 dages varighed.

Skibet har kun én besætning og derfor varter besætningen også skibet ved henlæggelse i basehavn. Enhedens hovedopgave er i forbindelse med en olieforurening i danske farvande, at opsamle og dokumentere denne. Derudover består opgaverne af søredning, farvandsovervågning, træning med andre danske og udenlandske miljøenheder og intern træning.

Besætningen som består af 16 mand, har et godt sammenhold og trives i en uformel tone. Vi ligger vægt på fysisk træning og prioriterer træning i hverdagen.

Skibet ligger på 16 timers varsel, hvilket vil sige at vagtholdet som er ombord klargør til sejlads inden resten af besætningen møder for at kunne afgå inden for 16 timer af udkaldet.
Om stillingen
Du vil komme til at indgå i et team af specialiserede medarbejdere med hver deres kompetencer. Den tekniske sektion består af to maskinfolk, en elektriker og en vedligeholdelsesbefalingsmand, derudover en forsyningsbefalingsmand og en teknikofficer.

Arbejdsopgaverene er alsidige og består blandt andet af, eftersyn og reparation af el tekniske komponenter og systemer, at indgå i vagttørn i maskinen under sejlads og i havn, deltage i gummibådssejlads, samt fungere som røgdykker i forbindelse med brandbekæmpelse.

Skibet er udstyret med en del hydrauliske komponenter, så erfaringen indenfor det område er en fordel, dog ikke et krav. Du vil blive uddannet til at kunne deltage i miljøbordinger i forbindelse med mistanke om forurening.
Om dig
Skibet er udstyret med en del hydrauliske komponenter, så erfaringen indenfor det område er en fordel, dog ikke et krav.

Du vil blive uddannet til at kunne deltage i miljøbordinger i forbindelse med havmiljøforureninger eller mistanke herom.
GUTH sejladsprogram med øvelser og rutinesejlads ligger rimelig fast, men det forventes at du har en flek-sibel tilgang til ændring af sejladsprogrammet. Dette kan forekomme ved operativt indsættelse i forhold til olieforureningsbekæmpelse, samt nedbrud på enheder
Grundet GUTH 16 timers varsel og i perioder hvor GUTH overgår til 2 timers varsel, vil det være en fordel at bo inden for 2 timers transporttid til Flådestation Frederikshavn, dog ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Teknikofficer PL Robin Bager Mortensen på tlf. 41309908.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. september 2021. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af offi-cerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.09.2021

Indrykningsdato

30.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent