Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper (korporal) til Command Support Coy (Genopslag


Forsyningshjælper (korporal) til Command Support Coy (Genopslag)

Er du skrap til forsyningstjeneste eller ønsker du at arbejde i en dynamisk forsyningssektion ved en operativ enhed, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer?
Så er det måske dig vi skal bruge i Command Support Coy (CSCOY)!
Om os
CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til Multi National Division North (MND N)

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post (FCP) deling. De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer i henholdsvis Karup og Slagelse (Danmark) samt Adazi (Letland). Kommandodelingen, hovedparten af 2. Command Support deling og FCP har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I løbet af indeværende forsvarsforlig vil hele 1. Command Support deling samt FCP blive flyttet til ADAZI for derfra, at kunne støtte opbygningen af MND N hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MND N, står CSCOY også for støtten til MND N øvelses- og træningsaktiviteter.

CSCOY er ikke ”bare” en enhed. Vi opererer i et højt tempo med en del øvelser, men samtidig fokuserer vi meget på Work-Life Balance, samtale på arbejdspladsen, plads til fejl. Endvidere fokuserer vi meget på udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder.
Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste mand.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet siden starten. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

CSCOY er i en opbygningsfase, som skal kulminere med certificering som NATO enhed i efteråret 2022.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, i rammen af forsyningssektionen, kompagniet og dets delinger, ved at tilvejebringe den logistiske støtte til den daglige uddannelse, samt under øvelser.
Ligeledes er du med til at vedligeholde og tilrette kompagniets materielbeholdning i DeMars.

Forsyningssektionen er kompagniets hjerte, og den instans, der får hverdagen til at hænge sammen.
Stillingen indbefatter ligeledes en del tjenesterejser i forbindelse med øvelser og delingernes uddannelse.
Om dig
Du er udnævnt korporal eller er erfaren overkonstabel.
Såfremt du er overkonstabel skal du være klar til at underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå korporalsuddannelsen.

Du har en interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser faglige opgaver.
Vi søger en medarbejder der har god arbejdsmoral og godt humør.

Det er en fordel, men ikke et krav at du har:

- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
- Erhvervet kørekort kategori C og E.
- Truckcertifikat
- Last- og surringskursus.
- FMN ADR KAP. 1.3 AFS/MODT
- ADR certifikat til stykgods (inkl. klasse 1) samt supplement klasse 1 – militær.
- IMDG/RID (FARGO SØ) certifikat.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.
Derudover besidder du initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt.

Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.
Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til logistiske opgaver, med henblik på at optimere kompagniets opgaveløsninger bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Ansættes du på en uddannelsesaftale kan udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen; premierløjtnant Jan Iskov Jürgensen på tlf.: 41 65 62 78 eller via mail på mndn-cb-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 26. september 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

30.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent