Fortsæt til indhold

Næstkommanderende forsyningssektion 3. Panseringeniørkompagni i Skive


Næstkommanderende forsyningssektion 3. Panseringeniørkompagni i Skive

Har du en interesse og flair for det logistiske område eller lysten til at lære? Har du sans for detaljen og kan tænke i helheder? Så er du den vi gerne vil ansætte til vores forsyningssektion i 3. Panseringeniørkompagni!
Om os
3. Panseringeniørkompagni er et kompagni netop hjemvendt fra INTOPS i Irak
( NMI hold 1).

Kompagniet er oprindelig grundlagt i 1977, men har været nedlukket i en årrække.

I 2019 blev kompagniet startet på ny, og derfor er ånden i kompagniet meget præget af pionerånd og viljestyrke.

Kompagniet er dannet af professionelle soldater, med ambitioner om at blive, og være de bedste. Vi tilstræber at være rummelige, ambitiøse samt passioneret

Hvis du vil vide mere så følg os eventuelt på facebook på siden ”3 PNIGKMP”
Om stillingen
Du vil blive næstkommanderende af forsyningssektionen med dertilhørende opgaver inden for, ledelse, styring og kontrol af pålagt opgaver.

Vil du arbejde i en fagligt dygtig forsyningssektion, i et kompagni der har været udsendt, samt bliver operativt indsat under øvelser.

Næstkommanderende i Forsyningssektionen er en stilling hvor kompleksiteten er stor og tempoet er højt.

Derfor skal du kunne håndtere mange opgaver på samme tid, og du skal være omstillingsparat og have et stort servicegen.

Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en dygtig sergent, eller som minimum en erfaren konstabel med godt udviklingspotentiale, gerne med baggrund i forsyningstjeneste.

Du brænder for logistik og samtidig ikke er bange for at være indsat med en enhed, der løser kampingeniør opgaver, da stillingen byder på både arbejde i felten og på kontoret.

Du er omstillingsparat og evner at løse forsyningssektionens opgaver under operative opgaver i felten, såvel som på kontoret, så den logistiske støtte understøtter kompagniets behov.

Du skal havde interesse for både den tekniske og taktiske del af forsyningstjenesten. Du skal kunne arbejde i SAP/DeMars, eller være villig til at lære det, samt holde regnskab og udvise økonomisk ansvarlighed.

Du sætter en ære i at løse både tastning på computeren og den praktiske del af arbejdet, samt tænke kreativt og ud af boksen.

Du er dygtig til at håndtere pres, da tempoet i forsyningssektionen og i et stående panseringeniør kompagni er højt.

Du evner at motivere dine kollegaer, de det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives, selvom vi har travlt, serviceminded og indforstået med tingende går hurtigt, og nogle gange skal løses med kort varsel.

Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, lige fra Kompagnichefen til den yngste konstabel. herudover har du en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt håndtere flere opgaver på en gang.

I forbindelse med tjenesten vil der være mulighed for at udvikle din logistiske kunnen igennem kurser og sidemandsoplæring, såfremt du ikke allerede besidder nedenstående kvalifikationer:
- Kørekort kategori B, C og CE
- Truckcertifikat
- ADR førerbevis
- DeMars myndighedbeholdning
- Kryptocertefikat
- Taktisk forsyningstjeneste TRR1270
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Rune Leth Svenninggaard på telefon 72 82 81 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

30.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent