Fortsæt til indhold

Juridisk fuldmægtig til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat


Juridisk fuldmægtig til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat

Er du en engageret og løsningsorienteret jurist? Og kan du se dig selv i Hjemmeværnskommandoens ledelsessekretariat?
Om os
Hjemmeværnskommandoens ledelsessekretariat er en afdeling i stabens Koordinationsdivision.

Afdelingen består af et koordinationselement, et adjudanturelement og et kommunikationselement.

Ledelsessekretariatet består af både militært og civilt ansatte.

Vores primære opgaver er at yde støtte til Hjemmeværnsstabens divisioner og afdelinger, samt at yde rådgivning og vejledning til myndigheder i Hjemmeværnet.


Om stillingen
Du bliver den ene af to jurister i afdelingen.

Du vil komme til at arbejde med sager af varieret kompleksitet, og inden for mange forskellige retsområder, f.eks. erstatningsret, forvaltningsret, personalejura, aftaleret og søret.

Du yder juridisk bistand i forbindelse med eventuelle pressesager og sager af relevant lovgivningsbetydning for Hjemmeværnet. Derudover sparer du juridisk med Hjemmeværnets
databeskyttelsesrådgiver angående Persondataforordningen.

Ved siden af dit speciale som jurist, indgår du i det dygtige team af sagsbehandlere, der til dagligt håndterer helt generelle sager relateret til ledelsesstøtte, enten som selvstændig
Sagsbehandler, eller som en del af et eller flere projekter.
Om dig
Du er cand.Jur, cand. merc.jur eller tilsvarende med stærke skriftlige og mundtlige egenskaber. Kendskab til Hjemmeværnet eller Forsvaret er en fordel, men ikke et krav.
Som person er du nysgerrig og har et stort gå på-mod.

Du kan lide at arbejde med en blanding af generelle og konkrete sager, og du trives med korte tidsterminer.

Du er samarbejds- og løsningsorienteret og i stand til at kommunikere faglige og komplekse problemstillinger - også til personer uden juridisk baggrund.

Du bidrager aktivt, kvalificeret og konstruktivt ved opgaveløsning i team- eller arbejdsgrupperegi.

Du arbejder selvstændigt og struktureret, og du har en fleksibel og positiv tilgang til den omskiftelighed, der kan være i opgaveporteføljen for en travl operativ stab.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte major, Kim Broberg på tlf.: 72 82 00 08. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR konsulent, Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Send ansøgningen snarest og senest den 19. september 2021. Vi holder samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Tiltrædelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

MERE OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet.

HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder.
HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

27.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent