Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelsessektionen ved Staben på Hærens Sergentskole


Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelsessektionen ved Staben på Hærens Sergentskole

Vil du være med til at drive og udvikle Hærens Sergentskoles uddannelsesvirksomhed? Har du lyst til at forme fremtidens befalingsmænd? Så har du nu muligheden for at blive den nye uddannelsesbefalingsmand i staben ved Hærens Sergentskole i Varde.
Om os
Hærens Sergentskole er en del af Forsvarsakademiet. Hærens Sergentskole uddanner korporaler til hele Forsvaret samt sergenter til alle våbenarter i Hæren. Endvidere gennemfører Hærens Sergentskole også løjtnantsuddannelsen i Slagelse, som er målrettet henholdsvis Hærens enheder og den militære diplomuddannelse på Hærens Officersskole. Derudover uddanner vi sergenter som et led i den grundlæggende militære uddannelse for kommende sprogofficerer.
Slutteligt er Hærens Sergentskole koordinerende og ansvarlig for den akkrediterede militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret.

Skolen er i fuld gang med en større organisationsændring, der medfører betydelige organisatoriske og uddannelsesmæssige ændringer både ved uddannelsessektionen og ved den grundlæggende sergentuddannelse og løjtnantsuddannelsen. En proces som du selvfølgelig også vil blive en del af, og som der vil være en forventning om, at du har en positiv indvirkning på.
Som uddannelsesbefalingsmand er du en del af staben ved Hærens Sergentskole. Staben har en stor kontaktflade til bl.a. Forsvarsakademiet som helhed, Hærkommandoen og dens underlagte enheder, Hærens Officersskole, øvrige værns sergentskoler samt civile ledelses-, HR- og uddannelsesinstitutioner.
Vi er en medarbejderstab med dyb faglighed inden for den militære profession, pædagogik, uddannelse, planlægning og administration. Vi er alle drevet af stor nysgerrighed for, og interesse i, hele tiden at udvikle og forbedre Hærens mellemlederuddannelser og nu også løjtnantsuddannelsen. Dette betyder også, at en målrettet kompetenceudvikling af vore medarbejdere er vigtig for os.
Om stillingen
Uddannelsessektionens opgaver er mangeartede, men centrerer sig naturligt om uddannelsesvirksomhed; i særdelshed planlægning, udvikling, didatik og evaluering af uddannelser men også udvikling af den pædagogiske praksis ved Hærens Sergentskole.

Stillingen som uddannelsesbefalingsmand indebærer, at du er sektionens fagansvarlige indenfor en række områder relateret til skolens uddannelser. For nærværende har vi brug for en fagansvarlig inden for enten våben og skyde- og skydelederuddannelsen eller skyttetjeneste og føringsuddannelse. Hvilke fagområder, du tildeles, tilpasses netop dine kompetencer, kvalifikationer og interesser afhængig af, hvad du bringer med ind i stillingen.
Stillingen vil indeholde en vekslen mellem koordination med Hærens fagansvarlige, foresatte myndigheder og aftagende enheder, samt udvikling og opfølgning af skolens uddannelser indenfor dine specifikke fagområder.
Udviklingen ses gennemført via en fremsynet dialog med Hærens enheder, relevante fagpersoner og skolens uddannelsesafdelinger, hvorefter din opgave bliver at forankre nye tiltag i læringsplaner og direktiver.

Du vil som fagansvarlig således være en vital bidragyder i fm. planlægning af skolens uddannelser. Den løbende opfølgning foregår blandt andet ved deltagelse i seminarer, uddannelsesmøder, øvelses- og kursus aktiviteter, monitering af uddannelserne og som censor ved eksamener. Grundlæggende skal du være klar til både at have ansvar for opgaver af driftsmæssig karakter og opgaver med udviklingsorienteret indhold.
Stillingen som uddannelsesbefalingsmand er ikke alene en stilling med et stort udviklings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig god mulighed for udvikling bl.a. gennem refleksion og sparring med en engageret stab, øvrige kollegaer og uddannelserne imellem.

Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi støtter op om kompetenceudvikling og videreuddannelse, og der vil være gode muligheder for at gennemføre kompetenceudvikling sideløbende med virket i stillingen.
Om dig
Du er seniorsergent eller kan udnævnes til det. Det er en fordel, hvis du har en bred erfaring med uddannelse af enheder og enkeltmand i Hæren, da denne erfaring er med til at bidrage til vejledning af skolens enheder og medarbejdere. Derudover er det også en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med stabstjeneste på minimum bataljons niveau i relation til uddannelsesplanlægning og -tilrettelæggelse samt har kendskab til anvendelse af kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du er selvstændig, initiativrig og analytisk stærk. Du er god til at skabe og vedligeholde relationer, og samtidig er du åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren. Du efterlever kerneværdierne for Hærens befalingsmænd og fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever/kursister.
Du opfatter uddannelse og uddannelsesplanlægning som en vigtig disciplin, tager ansvar og udviser en god fremsynethed. Som person er du handlekraftig således, at du indenfor dit ansvarsområde er opsøgende og konstant justerer og tilpasser produkter efter behov. Du formår desuden at håndtere alle hverdagens forskellige opgaver og udfordringer på en konstruktiv måde og kan prioritere din tid i forhold til sektionens prioriteter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder af Uddannelsessektionen; kaptajn Brian Lundberg Kristensen på telefon: 22 16 14 48.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 19. september 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse fra 1. november eller snarest derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

27.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent