Fortsæt til indhold

Doktrinudvikling og taktiklærer ved Center for Landmilitære Operationer.


Doktrinudvikling og taktiklærer ved Center for Landmilitære Operationer.

Har du en stærk taktisk forståelse, stærke analytiske evner og den mentale spændvidde til aktivt at bidrage til udviklingen af dansk doktrin indenfor det landmilitære så er denne stilling måske noget for dig?
Om os
Center for Landmilitære Operationer er det landmilitære center under Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet. Centret består af over 30 hærofficerer, der arbejder i fire elementer, der dækker doktrinudvikling og taktikuddannelse fra deling op til korpsniveauet.

Arbejdet i centeret er præget af en vekselvirkning mellem forskning (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professions-fastholdelse (støtte til hærens operative enheder). Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

Forsknings- og udviklingselementet er omdrejningspunkt for doktrinudvikling inden for landmilitære operationer. Centrale opgaver er koordinering på tværs af hæren af arbejdet med taktiske reglementer, udvikling af landmilitær doktrin på mellemlang sig og forskning i landmilitære operationer på mellemlangt og langt sigt. Elementet består af to majorer, en kaptajn, en civil akademiker og en ph.d.-studerende.
Om stillingen
Du skal være sagsbehandler og taktiklærer ved forsknings- og udviklingselementet, hvor du skal bidrage til doktrinudvikling det landmilitære domæne. Du skal også forvente at skulle undervise vores studerende i perioder, hvor der er behov for dette.

Du vil som sagsbehandler skulle deltage i udviklingen af både national og NATO doktrin. Nationalt skal du eks. bidrage til udviklingen af bl.a. Feltreglement I, II og III, Bataljonskampgruppen og Taktisk Ordbog, mens du i NATO regi vil skulle bidrage til Danmarks deltagelse i en eller flere multinationale arbejdsgrupper.

Arbejdet vil generelt foregå i tæt samarbejde med øvrige centre og institutter ved Forsvarsakademiet samt hærens myndigheder, og du vil derfor få berøring med både civile forskere og militære praktikere bredt i Forsvaret. Dertil kan du forvente at skulle bidrage til forskellige tværinstitutionelle projekter i regi af Forsvarsakademiet og bidrage til den operative opdatering af hærens nøglepersonel inden for det doktrinære felt.

Stillingen kan evt. kombineres med, at du søger optagelse på eller er ved at gennemføre Operations- og Føringsuddannelse eller Master i Militære Studier.
Om dig
Du har en operativ baggrund i hæren og har indgående kendskab til de lavere taktiske niveauer op til bataljonsniveauet.

Du er velbedømt og har gerne erfaring fra tidligere tjeneste som underafdelingschef, erfaring med at arbejde i operative bataljons- eller brigadestabe gerne i et internationalt miljø fra udsendelser eller udstationering.

Du har vist dig som en handlekraftig og analytisk stærk officer, der kan indgå i et motiverende og engageret arbejds- og læringsmiljø.

Vi ser gerne, at du tidligere har arbejdet med studie- og udvikling og/eller forskning. Du skal besidde evnen til at formulere dig klart og tydeligt skriftligt på både dansk og engelsk som en del af dit bidrag til forskning herunder doktrinudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementlederen for FOU major Niels-Christian Levin Hansen på tlf.: 31 34 42 08.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021, og samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

27.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent