Fortsæt til indhold

Leder af vagten ved Jydske Dragonregiment


Leder af vagten ved Jydske Dragonregiment

Vil du tage ansvar for bevogtningen af Holstebro Kaserne inklusive vitalt materiel, sensitive informationer og de dygtige medarbejdere på kasernen?

Trives du med et stort ansvar, med ledelsesopgaver, med struktur og faste rammer samtidig med at du kan være med til at præge hverdagen, og ser du muligheder frem for begrænsninger?
Om os
Som leder af vagten indgår du i vores Efterretnings- og sikkerhedssektion S2, med eget element - vagtelementet. Sektionen er en af fem sektioner i den genopståede regimentsstab Jydske Dragonregiment. Staben arbejder målrettet for at understøtte regimentschefen i at skabe de bedste forhold for alle enheder, soldater og ansatte hjemmehørende på kasernen.

Staben har nyligt fået nye opgaver som operativ stab, hvilket vi er i gang med at forberede os selv på – et arbejde der vil fortsætte ind i 2022. Vi lægger vægt på at staben skal være et godt sted at arbejde for alle – der skal være plads til både humor og høj faglighed – gerne samtidig.
Om stillingen
Som leder af vagten, er du overfor Sikkerhedsofficeren og Regimentschefen ansvarlig for vagtens samlede opgavekompleks jf. de gældende bestemmelser.

Du forestår den daglige drift og ledelse af vagten, herunder daglig planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelsen af vagttjenesten for både vagtkommandører og vagtassistenter.

Du skal ligeledes koordinere andre enheders bidrag til løsningen af vagten bla. når dit eget personel afspadserer, holder ferie eller lignende.

Du vil få undervisningsopgaver i forhold til at holde alt vagtgående personel på kasernen, faste som turnus og vagtmænd som kommandører opdateret på vagtbestemmelser og procedurer.

Du vil også blive tildelt en række vagter, fordelt på primært dagvagter i hverdagene, sekundært natte- og weekendvagter.

Du vil få det overordnede ansvar for tilrettelæggelse af uddannelsen af vagtpersonellet , herunder vedligeholdelsen af de almindelige militære færdigheder.

Du vil være en nøgle medarbejder for sikkerhedsofficeren i forhold til at udvikle kasernens bevogtningskoncept og vagtbestemmelser.

Som en lille del af stillingen vil du blive stabens krypto sikkerheds befalingsmand.

Du har som FOKUS samtaleleder ansvaret for udarbejdelse af udviklingskontrakter, bedømmelser og lignende med alt personellet i vagten.
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau, og dermed klar til at gå i gang med et grundmodul samt et føringsmodul af den militære akademiuddannelse.

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst, selvstændig og struktureret. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du fremstår professionelt – med autoritet, høflighed og ordentlighed – du er ofte det første gæster og ansatte møder!

Du har erfaring med daglig vagttjeneste, tilrettelæggelse af vagttjeneste, uddannelsesplanlægning og erfaring som skydeleder på pistol og gevær.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Militærsikkerhed er noget du går op i - og har relevant erfaring med. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra vagttjeneste, men vigtigst er det, at du kan se værdien af effektiv bevogtning og sikkerhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stabschef MJ Kim Birkmose Schmidt på telefon 72 82 45 20 / 41 32 03 45 eller via mail: jdr-stch@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 39 og 40. Stillingen ønskes besat den 15. november 2021, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

27.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent