Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til Base Support ved Helicopter Wing


Næstkommanderende til Base Support ved Helicopter Wing

Er du fra Flyvevåbnet, Hæren eller Søværnet og har du mod på at bistå med at lede og udvikle dygtige og kompetente medarbejdere og vil du derudover gerne medvirke til at skabe forudsætningerne for, at helikopter operationer kan gennemføres i et driftssikkert miljø på Danmarks største flyvestation, så er denne stilling noget for dig.
Om os
HW er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke. På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.
Om stillingen
Som næstkommanderende for Base Support medvirker du til at understøtte og udvikle driften af basen, under Helicopter Wing Støtteafdeling. Base Support har tre områder direkte underlagt: Air Traffic Control (ATC), Fire & Rescue (F&R) samt FUEL sektionen. Derudover varetages den etablissementsmæssige driftsportefølje og den militære sikkerhedstjeneste. I alt 62 medarbejdere fordelt på konstabler og mellemledere.

Dit primære ansvarsområde bliver den daglige drift og udvikling af den militære lufthavn, herunder bl.a. koordination med Midtjyllands Lufthavn som benytter vores banefaciliteter. Stillingen omfatter desuden sagsbehandling vedrørende garnisons- og etablissements opgaver, sikkerhed og inspektioner. Endelig vil du, som en tilbagevendende opgave, få ansvaret for den løbende opfølgning og kvalitetskontrol på en del af Helicopter Wing SOP’s m.v.

Du vil få en bred kontaktflade, herunder samarbejde og koordination med civile bered-skabsaktører og Hjemmeværnet. Og, ikke mindst: Der er fra wingens side et stort fokus på chef- og ledervirke på alle niveauer. Du skal evne at støtte elementerne med at levere de bedst mulige resultater ved at bringe alle facetter af Forsvarets ledelsesgrundlag – resultater, fornyelse, stabilitet og relationer - i anvendelse.
Om dig
Du er kaptajn med VUT-I/L, VUK eller tilsvarende videregående uddannelse.

Du er en kompetent leder, der forstår vigtigheden af den personlige synlighed i alle aspekter af ledelse. Du har fokus på det hele menneske og på at skabe sammenhæng mellem arbejde og privatliv for dine medarbejdere og dig selv. Du evner at udfordre dig selv og blive udfordret på ledelse, ligesom du af natur i din ledelsesstil fremstår autentisk, tillidsvækkende og innovativ samt evner at lede ud fra en tilgang om mangfoldighed, empowerment og relationer.

Som person trives du i et foranderligt miljø, hvor du evner at fastholde etablerede effektive arbejdsprocesser samtidig med, at du ser muligheder i samme. Du kan lide at arbejde med mange opgaver på samme tid, du skaber overblik og du byder dig til, når det er nødvendigt, selv om det ikke lige er din kerneopgave.

Du er bekendt med stabsarbejde formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Base Support, major Kenneth B. Jensen på mail: HW-BSS-001@mil.dk eller tlf.: 72 84 21 50 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KN Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021.

Ansættelsesdato 1. november 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 41.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

26.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent