Fortsæt til indhold

Marinehjemmeværnet søger chef til Ressourcesektionen


Marinehjemmeværnet søger chef til Ressourcesektionen

Er du uddannet officer i Søværnet, og har du mod på at stå i spidsen for logistikken omkring vores frivillige marinere i en tid, hvor Marinehjemmeværnet bliver stadig mere aktuel i det maritime beredskab? Har du mod på at prøve kræfter med et alsidigt og inspirerende job? Så er du måske vores nye sektionschef ved Marinehjemmeværnets stab.
Om os
Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der imødekommer samfundets behov under alle forhold. Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.000 aktive frivillige marinere, der udgør den operative spydspids af Marinehjemmeværnets indsættelsesberedskab. I disse år skærpes Marinehjemmeværnets militære profil, således at de frivilligt ledede, operative kapaiciteter kan udnyttes fuldt ud i rammen af planerne for forsvaret af Danmark.

Vi er ca. 38 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt fra kontorerne i Ringsted, Brabrand og Korsør støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved de lokale flotiller og ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.
Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder for en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan. Vi sætter selvstændigt chefansvar og frihed til at virke højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.
Om stillingen
Stillingen som sektionschef er på højeste lederniveau (M331) og omfatter daglig ledelse af sektionens ca. 12 militære og civile medarbejdere.
Som sektionschef indgår du som en del af vores chefteam af fire sektionschefer, der i tæt dialog med ledelse og medarbejdere skaber de nødvendige rammer for vores frivillige. Ressourcesektionen står for logistikken herunder bl.a. driften af sejlende og kørende materiel, forsyninger, indkøb og normering, budgettering, militær sikkerhed og IT-materiel.
Som sektionschef udlever du tæt strategisk koordination med bl.a. Hjemmeværnskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og i forening med dine sektionschefkolleger tegner du retningen for – og realiserer – Marinehjemmeværnets fremtidige udvikling, der bl.a. omfatter erstatningsanskaffelser og introduktion af nyt materiel.

Du får ansvar for en række udadvendte aktiviteter sammen med de frivillige marinere - f.eks. ledelses- og fagspecifikke seminarer. Vi forventer, at du er analytisk anlagt, kan arbejde selvstændigt, men også er driftsorienteret. Vi forventer, at du virker som kontaktperson til 2-3 flotiller. Periodevis kan du evt. indgå som underviser på ”vores” skole ved Slipshavn. Medarbejderne er geografisk fordelt i både Ringsted, Korsør og Brabrand. Din stilling vil være placeret i Ringsted, og du må således forvente at skulle gøre tjeneste i Brabrand nogle dage om måneden. Tjenestestedet i Ringsted er planlagt udflyttet til Flådestationen i Korsør indenfor en årrække – tentativt 2026.

Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige i sagens natur er aktive udenfor normal arbejdstid. Til gengæld tilbyder vi en anderledes og særdeles givende stilling, hvor det at arbejde med frivillige ildsjæle giver energi og et fornyet perspektiv på ledelse og det at opretholde og udvikle et maritimt beredskab.
Der foreligger mulighed for hjemmearbejdsdage, ligesom der i stillingen vil være mulighed for personlig kompetenceudvikling.
Om dig
Du har en baggrund i Søværnet, og det vil være en fordel, at du har teknisk baggrund. Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du har gerne erfaring fra både sejlende tjeneste og stabstjeneste. Du er som person udadvendt og har let ved at skabe sociale relationer. Du fungerer godt i et dynamisk og komplekst ledelsesfelt, men udviser samtidig handlekraft og er beslutningsdygtig. Du forstår at se sagerne fra flere sider, er empatisk og god til at samarbejde både vertikalt og horisontalt i organisationen samt med vores frivillige marinere. Du trives ved at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Sidst - men ikke mindst - udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.
Det vil være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med logistik. Du har god forståelse for frivillighedens særlige dynamik og vilkår, og du har evt. beskæftiget dig med frivilligt arbejde enten som led i tjenesten eller i fritiden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte stabschef kommandørkaptajn Anders Bloch Sørensen på telefon 7221 6650 eller på mail MHV-STCH@MIL.DK .

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9166 eller på mail FPS-BA-BS207.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021, og vi forventer at afholde samtaler i uge 40 og 41 med tiltrædelse snarest derefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM MARINEHJEMMEVÆRNET
Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.
Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.
Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

26.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent