Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til Informationsaktivitetsområdet ved 2 Military Intelligence Bataljon


Sagsbehandler til Informationsaktivitetsområdet ved 2 Military Intelligence Bataljon

Kan du tage ansvar og være drivende på Informationsaktivitets (IA) projekt- og udviklingsopgaver i en organisation med stor variation i opgaverne? Vil du være med til at bygge bro mellem doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i tæt samarbejde med chefer, andre sagsbehandlere og bataljonens enheder?
Lyder dette spændende, opfordres du til at blive en del af vores team. Vi kan tilbyde et attraktivt job i en dagligdag fyldt med faglige udfordringer og store ansvarsområder.
Om os
2 MIBTN er en kapacitetsbataljon, bestående af såvel uddannelsesenheder som operative kapaciteter. 2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC), samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever.

Staben består, sammen med sektionen for uddannelse og taktisk udvikling (S7), af hele 16 medarbejdere. S7 alene består af 9 personer inklusiv dig.
Du vil, sammen med en seniorsergent, være et to-mandsteam, der udelukkende arbejder med uddannelse og taktisk udvikling indenfor IA-området.

I S7 har vi fokus på at skabe de bedste rammer for uddannelse og taktisk udvikling indenfor både almindelige militære færdigheder samt højt specialiserede efterretnings- og informationsaktivitetsenheder.

Du vil få en afvekslende tjeneste som både omfatter øvelser, uddannelse, møder og seminarer, koordination med alle bataljonens enheder, eksterne partnere, samt taktisk udvikling sammen med resten af S7.

I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaven, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde.
Vi vægter fleksibilitet i mødetid – og sted.

Samtidig søger vi at identificere perioder med muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling. En udvikling vi ser som et fælles ansvar og hjælper hinanden med.
Om stillingen
Du vil komme til at virke som sektionens hovedansvarlige doktrinsagsbehandler på IA-området og støttende for både chefen i S7, dine kollegaer og for IA enhederne ved bataljonen.

Du vil endvidere være bataljonens point of contact overfor Hærkommandoen, Forsvarsakademiet samt udenlandske myndigheder på IA-området. På sigt vil du også kunne komme til at støtte udenlandske kurser som instruktør indenfor IA-området.
Samtidig vil du blive ansvarlig for den overordnede direktivgivning for enhedernes IA-uddannelse og udvikling.

Indenfor IA-området er det ligeledes din opgave at bidrage til inspektions- og kontrolvirksomheden samt deltage i national og international uddannelses- og studievirksomhed i tæt koordination og samarbejde med chefen for S7.

Du bidrager til sektionens samling af LI/LL på IA-området sammen med din kollega, som er hovedansvarlig for opgaven.
Endelig vil du være en værdifuld sparringspartner for både eksterne myndigheder og internt for bataljonschefen, chef S7 og IA-enhederne.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade. Alternativt er du premierløjtnant, som er vurderet egnet til at gennemgå føringskursus, og kan ansættes på en uddannelsesaftale.

Vi forventer, at du har en analytisk og struktureret tilgang til opgaverne, samt arbejder professionelt og målrettet, såvel alene som i teams. Du er idérig, tager initiativ og arbejder løsningsorienteret, og er god til at lede og prioritere egne opgaver.

Du har flair for skriftlig og ikke mindst mundligt formidling til forskellige faggrupper, er empatisk og god til at udvikle relationer og netværk på tværs af enheder og myndigheder.

Har du relevant erfaring fra en uddannelses- eller operativ planlæggerstilling, er dette en klar fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Bjarke H. Graversen på internet: EFR-2B-S70A@fiin.dk eller telefon 72 82 91 27.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021.

Ansættelsesdato 1. november 2021 eller snarest herefter.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 37.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

26.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent